luni, 29 iulie 2013EU CRED IN NOAPTE

Si daca e noapte vad
Lumina mea trece
De la o fiinta la alta
O lumina gigantica

O raza ma ajuta
Sa duc vointa mea
Ochii mei mirati
Lovesc arcul luminii

Te caut printre stele
Lovesc intind mana
Nu esti te rispesti
Si noptile o iau la vale

Tot cred in noapte
Si-mi soptesc sperand
Puternica peste stele
Sa vii la mine umilit.


AUTOR ..TEO POPESCU..2 -O3 -2013.