miercuri, 31 decembrie 2014

*HOUSE OF MY WORDS* By Teodora Popescu

*HOUSE OF MY WORDS*
By Teodora Popescu

I live....
in the house of words
which I never met them
of so less time
in them...
and even beyond them
I read letter by letter
I listen sound by sound
into the echo of my thoughts
in which the smile.....
I never met`im.

I look to letters
which gave me pain
and to broken dreams
because...now
my lips are blocked
before they will fulfill
with regrets and promises
over my lips with taste of absint
i still have the secret of my words.

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

AUTHOR~TEODORA POPESCU~11-03-2014~© Copyright - 2014 ©
Foto net:

English translation by..Daniel Mihalcea.
..........................................................................................................

*CASA CUVINTELOR MELE

Locuiesc...
în casa cuvintelor
pe care le-am întâlnit
de prea puţin timp
în ele...
şi chiar dincolo de ele
citesc literă cu literă
ascult sunet cu sunet
în ecoul gândurilor mele
în care zâmbetul...
nu l-am întâlnit niciodată .

Mă uit la literele
care mi-au dat suferinţă
şi la visele eşuate
pentru că...acum
buzele mele sunt blocate
înainte de a se umple
cu regrete şi promisiuni
pe buzele mele cu gust de absint
eu detint secretul cuvintelor mele.

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

AUTOR ~TEODORA POPESCU~11-03-2014~© Copyright - 2014 ©
Foto net:


joi, 25 decembrie 2014

* Je peux vous oublier ..... juste mes yeux veulent toujours vous voir * Par Teodora Popescu

* Je peux vous oublier ..... juste mes yeux veulent toujours vous voir *
Par Teodora Popescu

Je aime le vent je aime la pluie qui tombe soudainement sur la plaine,
Un amour différentes, des fleurs et le son de vos pas traverser par
En silence. mais toujours avec amour
Je peux vous oublier .... juste mes yeux veulent toujours de vous voir

Je aime le vent qui apporte plus de mes lèvres, ton baiser
Et me ramène l'odeur de votre parfum
Je sens votre souffle murmurant à l'oreille de votre voix
Je peux vous oublier ..... juste toujours mes yeux veulent vous voir

Je vois ton ombre et I`m giggleling dans vos yeux
Le smel de votre parfum surmonter l'intérieur de moi
Eu est venu sur une porte secrète de mon cœur
Je peux vous oublier ... juste mes yeux veulent toujours de vous voir

Je n`ai arrêter de regarder dans l'esprit
Dans un Mirrage de visions etherical
Je vous protège comme un cadeau secrète
Je peux vous oublier .... juste mes yeux veut toujours te voir

Je n`ai savoir si les pain`s est combattu
Ou de les ailes des oiseaux
Mais je pense que ça me fait mal de vous
Je peux vous oublier .... juste mes yeux veulent toujours vous voir

I`m hidding sous votre parfum de lumière
Restant vos yeux qui traversent mon âme
Et les émotions lorsque vous avez utilisé pour me embrasser ...
Je peux vous oublier ... juste mes yeux veulent toujours vous voir

Je ne peux pas crier plus ....
Juste essayer d'écouter ma voix cardiaque
Je te aime en silence et des larmes amères
Je peux vous oublier ... juste mes yeux veulent toujours vous voir.

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ღ ೋ══. TP═══ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ღ ೋ

AUTEUR ~ TEODORA POPESCU ~ ~ 13-11-2013 © Copyright - 2013 ©
Foto net:
.........................................................................................................

*Pot să te uit...doar ochii vor să te mai vadă*

Iubesc vântul îmi place ploaia care cade brusc,
O dragoste diferită, florile şi sunetul paşilor tăi
În tăcere, dar întotdeauna cu dragoste
Pot să te uit... doar ochii vor să te mai vadă.

Iubesc vântul ce-mi aduce pe buze sărutul tău
Şi-mi readuce mirosul parfumului tău
Simt respiraţia şoptită la ureche a glasului tău
Pot să te uit... doar ochii vor să te mai vadă.

Văd umbra ta şi mă alint în ochii tăi
Mirosul parfumului tău mă pătrunde
A intrat pe-o uşa secretă a inimii mele
Pot să te uit... doar ochii vor să te mai vadă.

Nu mă opresc privesc prin spirit
Într-un miraj de viziuni eterice
Te protejez ca pe-un cadou secret
Pot să te uit... doar ochii vor să te mai vadă.

Nu ştiu dacă durerea este de vină
Sau de la păsările făr de aripi...
Dar cred că mă doare de la tine
Pot să te uit... doar ochii vor să te mai vadă.

Mă ascund sub parfumul de lumină
Rămân ochii tăi care-mi trec prin suflet
Şi emoţiile când tu mă sărutai...
Pot să te uit... doar ochii vor să te mai vadă.

Eu nu mai pot striga...
Doar încearcă să-mi asculţi vocea inimii
Te iubesc în tăcere şi-n lacrimi amare
Pot să te uit... doar ochii vor să te mai vadă.

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

AUTOR~~TEODORA POPESCU~~13-11-2013~~© Copyright - 2013 ©


marți, 23 decembrie 2014

*I can forget you.....just my eyes still want to see you* By Teodora Popescu

*I can forget you.....just my eyes still want to see you*
By Teodora Popescu

I love the wind i like the rain which fall suddenly on the plain,
A different love,flowers and the sound of your steps cross by
In silence. but always with love
I can forget you....just my eyes still want to see you

I love the wind which brings over my lips thy kiss
And brings me back the smell of your perfume
I feel your whispering breath to ear of your voice
I can forget you .....just still my eyes want to see you

I see your shadow and I`m giggleling in your eyes
The smel of your perfume get over inside me
Had came over a secret door of my heart
I can forget you...just my eyes still want to see you

I don`t stop watching into the spirit
Into a mirrage of etherical visions
I protect you like a secret gift
I can forget you....just my eyes still wants see you

I don`t know if is the pain`s fought
Or from the birds withought wings
But I think it hurts me from you
I can forget you....just my eyes still want see you

I`m hidding under your perfume of light
Remaining your eyes which are crossing my soul
And the emotions when you used to kiss me...
I can forget you...just my eyes still want see you

I can`t scream any more....
Just try to listen my heart voice
I love you in silence and bitter tears
I can forget you...just my eyes still want see you.

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

AUTHOR~TEODORA POPESCU~13-10-2014~© Copyright - 2014 ©
Foto net:
English translation by..Daniel Mihalcea.

.............................................................................................................

*Pot să te uit...doar ochii vor să te mai vadă*

Iubesc vântul îmi place ploaia care cade brusc,
O dragoste diferită, florile şi sunetul paşilor tăi
În tăcere, dar întotdeauna cu dragoste
Pot să te uit... doar ochii vor să te mai vadă.

Iubesc vântul ce-mi aduce pe buze sărutul tău
Şi-mi readuce mirosul parfumului tău
Simt respiraţia şoptită la ureche a glasului tău
Pot să te uit... doar ochii vor să te mai vadă.

Văd umbra ta şi mă alint în ochii tăi
Mirosul parfumului tău mă pătrunde
A intrat pe-o uşa secretă a inimii mele
Pot să te uit... doar ochii vor să te mai vadă.

Nu mă opresc privesc prin spirit
Într-un miraj de viziuni eterice
Te protejez ca pe-un cadou secret
Pot să te uit... doar ochii vor să te mai vadă.

Nu ştiu dacă durerea este de vină
Sau de la păsările făr de aripi...
Dar cred că mă doare de la tine
Pot să te uit... doar ochii vor să te mai vadă.

Mă ascund sub parfumul de lumină
Rămân ochii tăi care-mi trec prin suflet
Şi emoţiile când tu mă sărutai...
Pot să te uit... doar ochii vor să te mai vadă.

Eu nu mai pot striga...
Doar încearcă să-mi asculţi vocea inimii
Te iubesc în tăcere şi-n lacrimi amare
Pot să te uit... doar ochii vor să te mai vadă.

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

AUTOR~~TEODORA POPESCU~~13-11-2013~~© Copyright - 2013 ©sâmbătă, 20 decembrie 2014

*The moment of forgetness* By Teodora Popescu.

*The moment of forgetness*
 By Teodora Popescu.

I need
of a moment
withought leave you
I need of...
just a second
to love you
of a single breath
to suffocate the hatress
and of a moment to forget
of scarffs and pain.

Give me thy words
balsamy for repair
this waisted dream.
I need
of an eternity
to reestablish myself.
hurts me the memories
of love moments...
into the happiness vibrations.
i will comand to my tears
to retraw
and unspoken words
that could broke
my soul
i will follow my destiny
withought autumn tears and dreams.

Between us the wall
where we used to rest
whipped easy by easy
we can`t talk anymore
just a cold shadow
playing / with our thoughts
into the fight of crushed dreams `
cause i wanted to...
of what to....it can`t be!

AUTHOR~TEODORA POPESCU~13-10-2014~© Copyright - 2014 ©
Foto net:
English translation by..Daniel Mihalcea.
............................................................................................................

*CLIPA UITĂRII*

Am nevoie
de un moment
fără să te părăsesc
am nevoie de...
doar o secundă
să te iubesc
de o singură respiraţie
să pot înăbuşi ura
şi de o clipă să uit
cicatrici şi durere.
Da-mi cuvintele,
balsam pentru a repara
acest vis spulberat.
Am nevoie
de o eternitate
să mă pot restabili.

Mă dor amintirile
din clipele iubirii...
în vibraţiile fericirii.
Am să comand lacrimilor
să se retragă
şi cuvintele nerostite
ce ar putea perfora
sufletul meu
îmi voi urma destinul
fără lacrimi
de toamnă şi vise.

Între noi, peretele
pe care ne-am sprijinit
s-a şters încetul cu încetul
nu mai putem vorbi
doar o umbră rece
se joacă
cu gândurile noastre
în lupta viselor zdrobite
pentru că am vrut să ...
ceea ce ... nu se poate!

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

AUTOR ~TEODORA POPESCU~13-10-2014~© Copyright - 2014 ©
Foto net:


*DESTINY* By Teodora Popescu

*DESTINY*
By Teodora  Popescu

Don`t fell asleep over my soul
My time clock is full of arbles.

And the morning walkes
Hidden between mirrors.

I used to have a way by name
Which i losted away.

When waits me into the night
Sleepy fountain.

Get reed me from this landscape
Only by a hand.

And put over my soul
Words withought wings.

AUTHOR~TEODORA POPESCU~20-03-2013~© Copyright - 2013 ©

English translation by..Daniel Mihalcea.

.............................................................................................................

*DESTIN*

Nu-mi adormi pe suflet
Mi-e ceasul plin de arbori

Şi dimineaţa umblă
Ascunsă prin oglinzi.

Aveam un drum cu nume
Pe care l-am pierdut

Când m-aşteaptă-n noapte
Fântână somnoroasă.

Desprinde-mă din acest peisaj
Numai cu o singură mâna

Şi pune-mi pe suflet
Cuvinte fără aripi.

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

AUTOR~TEODORA POPESCU~20-03-2013~© Copyright - 2013 ©
Foto net.


miercuri, 17 decembrie 2014

*THE SADNESS PETAL* By Teodora Popescu

*THE SADNESS PETAL*
By Teodora  Popescu

I dressed dark dress with flowers
On a petal of sadness
Slip again burnt chopped,
I loose slowly...over the night roads.

Silent cry of mine cry unnecessarly
Crafty wind is sucking my soul
Memories have long shadows
Pain me and touch meon my eyelids.

Suffocated by life,I slowly lose
In this universe,always wondering
In my solitude...i throw
With pain in the arms of nothingness.

Delete from memory thoughts and desires
Under secretulde silence of my words
On this path that leads nowhere
My feet will not stop.

The eye does not see anything...but
There,at the end road,to horizont
Appears weak a glimmer of hope
I want to live,I want to love.

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

AUTHOR~TEODORA POPESCU~~14-04-2014~© Copyright - 2014 ©

English translation by..Daniel Mihalcea.
Foto net:
...............................................................................................................

*PETALA TRISTEŢII*

Am îmbrăcat rochia cu flori închise
Pe o petală de tristeţe,
Alunec din nou mistuită mărunt
Mă pierd încet...pe potecile nopţii.

Strigătul tăcut îmi curge inutil
Vântul viclean îmi suge sufletul
Amintirile au umbrele lungi
Şi mă ating cu durere pe ploapele mele.

Sufocată de viaţă,mă pierd încet
În acest univers,rătăcind mereu
În singurătate mea...mă arunc
Cu durere în braţele neantului.

Şterg din memorie gânduri şi dorinţi
Sunt secretul de tăcere al cuvintelor mele
Pe această cale care nu duce nicăieri
Picioarele mele nu vor să se oprească.

Privirea mea nu mai vede nimic...dar
Acolo, la capătul drumului,la orizont
Apare, slab, o licărire de speranţa
Aş vrea să trăiesc, vreau să iubesc.

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

AUTOR~TEODORA POPESCU~14-04-2014~©Copyright - 2014 ©marți, 16 decembrie 2014

*PETALA TRISTEŢII*

*PETALA TRISTEŢII*

Am îmbrăcat rochia cu flori închise
Pe o petală de tristeţe,
Alunec din nou mistuită mărunt
Mă pierd încet...pe potecile nopţii.

Strigătul tăcut îmi curge inutil
Vântul viclean îmi suge sufletul
Amintirile au umbrele lungi
Şi mă ating cu durere pe ploapele mele.

Sufocată de viaţă,mă pierd încet
În acest univers,rătăcind mereu
În singurătate mea...mă arunc
Cu durere în braţele neantului.

Şterg din memorie gânduri şi dorinţi
Sunt secretul de tăcere al cuvintelor mele
Pe această cale care nu duce nicăieri
Picioarele mele nu vor să se oprească.

Privirea mea nu mai vede nimic...dar
Acolo, la capătul drumului,la orizont
Apare, slab, o licărire de speranţa
Aş vrea să trăiesc, vreau să iubesc.

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

AUTOR~TEODORA POPESCU~14-04-2014~©Copyright - 2014- ©


*WHISPER OF WIND* By Teodora Popescu

*WHISPER OF WIND*
By Teodora Popescu


Wait quietly seed season
Fruit germinate into my heart
And bustling to fill my loneliness
With smile whipped from oblivion dark circles.

With eyes sunken an raised in orbit,
Of dread and fears...
Just a smile can release me
By thought fell into the gap of silence.

I hear a whisper of wind scattered in the air
Wind is my breath of sensivity
I close echo in his soul forever
But my body senses consumed by fear resound.

It is a fire that lights
In the hollow of memory in tears
Will be missed more than words and feelings
And will disappear in all my tears.

My pollen in kisses of wisdom
Clinging to a dream of eternity
Spices give the cup to cup song
Distilled soullike a pigeon dove ocean.

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

AUTHOR~TEODORA POPESCU~~20-09-2013~© Copyright - 2013 ©

English translation by..Daniel Mihalcea.
Foto net:
...............................................................................................................

*ŞOAPTĂ DE VÂNT*

Aştept sămânţa anotimpului în linişte
Să-mi încolţească rodul din inimă
Şi neastâmpărul de a-mi umple singurătatea
Cu surâsul şters, din cearcănul uitării.

Cu ochii adânciţi şi strânşi în orbite
De spaimă şi de frică...
Doar un zâmbet mă poate elibera
De gândul căzut în gol de tăcere.

Aud o şoaptă de vânt risipită-n văzduh.
Vântul este respiraţia mea de sensibilitate,
În suflet închid ecoul lui de nesfârşit
Dar trupul meu mistuit de simţiri:cu teamă răsună.

Acesta este un foc care se aprinde,
În scorbura de o memorie în lacrimi,
Va fi pierdut peste cuvinte, si sentimente
Şi vor dispare în toate lacrimile mele.

Polenul meu în sărutări de înţelepciune,
Se-agaţă de-un vis de eternitate
Din potir în potir dau miresme de cântec
Cu sufletul distilat ca un porumbel transoceanic.

ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ

AUTOR~~TEODORA POPESCU~~20-09-2013~~© Copyright - 2013 ©

vineri, 12 decembrie 2014

*Fake smile* By Teodora Popescu

*Fake smile*
By Teodora Popescu

I smile in foggy dawns
Able to hide a withered soul
I hide with pain of the world
Waiting of a swalowed kiss.

I smile in the shadow thy your kiss
Which I keep as ay jewel rare
Into the warm fogg of my soul
I`m waiting you wipe me a bitter tear.

I smile into the sea of sorrow
Breathless into an emotions hurricane
As longer I`m still alive
I try to keep my senses untouched.

I smile when my ears can`t hear
And the silence is to strong and hurts
When my whooms will never get healed
And the pain won`t hurts.

I smile when I close my eyes
And I hear my senses shouting
I hear a heart biting in whispers
And my soul crying restless.

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

AUTHOR~TEODORA POPESCU~~11-11-2013~© Copyright - 2013 ©

English translation by..Daniel Mihalcea.
Foto net:
...............................................................................................................

*ZÂMBET FALS*

Zâmbesc în zorile cu ceaţă
Să pot ascunde un suflet ofilit
Mă ascund cu durere de lume
În aşteptarea unui sărut înghiţit.

Zâmbesc în umbra sărutului tău
Ce îl păstrez ca pe-o bijuterie rară
Şi-n ceaţa caldă a sufletului meu
Te aştept să-mi ştergi o lacrimă amară.

Zâmbesc în marea de durere
Mă înăbuş în taifunul de emoţii
Atât cât sunt încă în viaţă
Încerc să-mi păstrez simţurile intacte.

Zâmbesc când urechile nu pot auzi
Şi tăcerea este prea tare şi doare
Când rănile nu se vor vindeca
Şi durerea nu doare.

Zâmbesc când închid ochii
Şi îmi aud simţurile ţipând
Aud o inimă bătând în şoapte
Şi sufletul ce imi suspină neliniştit.

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

AUTOR~~TEODORA POPESCU~~11-11-2013~~© Copyright - 2013 ©miercuri, 10 decembrie 2014

*I smile if I wanna cry* By Teodora Popescu

*I smile if I wanna cry*
 By Teodora Popescu
Rings of silencess from a shore to the other Echoes down and up to the sea...
The head is in my hands I keep careless
My feet are to weaks to stay and swim side by you.

But I sit in a world that i don`t like it at all....
And for you i`ve just a smile,
Even if I wanna cry....
I thru away the sadness if you want the same?

With you, I could change my silence being of way
Only `cause I can`t shush if i want to scream.....
Just for you...
Cause you are my best part from me.

Cause I yeald I screamed I laughed.
I cried and never like before....
You turn back to the door which will never open more
And for many times..
I woked up from the dream with you in my arms........

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

AUTHOR~TEODORA POPESCU~~26-o9-2013~© Copyright - 2013 ©
English translation by..Daniel Mihalcea.
Foto net:
................................................................................................................
*ZÂMBESC DACĂ VREU SĂ PLÂNG*
Inele de tăceri de la un mal la altul
Ecouri în jos şi-n susul marii...
Capul în mâinile mele îl ţin neputincioasă
Picioarele sunt prea slabe pentru a sta şi înota cu tine .
Dar stau într-o lume care nu-mi place ...
Şi pentru tine am doar un zâmbet,
Chiar dacă vreau să plâng ...
Aş arunca de tot tristeţea dacă mai vrei?
Cu tine, mi-aş schimba fiinta mea liniştită ...
Numai că nu pot să tac dacă vreau să ţip...
Doar pentru tine ...
Pentru că eşti cea mai bună parte din mine.
Că am strigat şi ţipat am râs ,
Am plâns şi niciodată ca înainte...
Te întorci pe o uşă care nu se va deschide niciodată
Şi de multe ori.. mă trezesc din vis cu tine în braţe.

ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღ

AUTOR~~TEODORA POPESCU~~26-09-2013~~© Copyright - 2013 ©


marți, 9 decembrie 2014

*Sound of silence* By Teodora Popescu

*Sound of silence*
By  Teodora  Popescu

If I close my eyes...
I stil feel your arms around me
Feel your breath to me neck
So soft...we get in love so real.

By my thought I kiss your memory...
Same one that makes me scream...
Thy presence seems be everywhere
A sparckle here,....a sparckle there..

How ego get`s into an echo...
Rain drops over the sky get high into the lights
Word by word in my memory
And the wind....from rememberings.

I give my sadness,to wind for stole
My sight sadness never be known...
And to get slowly lost...of world
In nonsense thoughts and freedoms of silence.

My soul became unable
And i can`t forget you neither think...
I have salty taste of sadness
I hear only the sound of silence which screams to me.

AUTHOR~TEODORA POPESCU~~27-12-2013~© Copyright - 2013 ©

English translation by..Daniel Mihalcea.
Foto net:
.................................................................................................................

*SUNETUL TĂCERII*

Dacă închid ochii...
Încă mai simt braţele tale în jurul meu
Simt încă suflarea ta pe gâtul meu
Atât de blând...atât de real noi ne iubim.

Cu gândul sărut amintirea ta...
Tot el mă îndeamnă să te strig…
Prezenţa ta se simte peste tot
O sclipire aici, o sclipire acolo...

Câtă fiinţă rămâne ecou...
Roua pe cer se înalta-n lumini
Cuvânt cu cuvânt în memoria mea
Şi vântul... subţire din amintiri.

Dau tristeţea, vântului să mi-o fure
Tristeţea din priviri să nu se vadă...
Şi să mă pierd încet... de lume
În ganduri fără sens şi graţieri de tăcere.

Sufletul meu a devenit incapabil
Şi nu te pot uita nici gândi...
Acum am gust sărat de tristeţe
Aud doar sunetul de tăcere ce ţipă la mine.

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

AUTOR~~TEODORA POPESCU~~27-12-2013~© Copyright - 2013 ©

duminică, 30 noiembrie 2014

Whisper me.... By Teodora Popescu

Whisper me....
By Teodora Popescu

Whisper to me
Your thoughts,
Your memories.
Tell me your secrets.
Whisper to my ear
Slowly...
Tell me you give me everything
Whisper to my heart
Sweet words to my soul
Whisper to me
From the morning with hope
Whisper
That you love me
Under your soft tenderness
We consume our souls
Whispering to my self always
My name....
Loving together whispering

ღೋ══.T.P.═══ ღೋ

AUTHOR~TEODORA POPESCU~15-02-2014~© Copyright © 2014
Foto net.
English translation by..Daniel Mihalcea.
..................................................................................................................

*ŞOPTEŞTE-MI*

Şopteşte-mi mie
Gândurile tale,
Amintirile tale.
Spune-mi secretele tale,
Şopteşte-mi la ureche
Încet...
Spune-mi că-mi dai totul
Şopteşte inimii mele
Cuvinte dulci sufletului meu
Şopteşte-mi
De dimineaţă cu speranţă.
Şopteşte-mi
Că mă iubeşti
Sub mângâierea ta
Ne consumăm sufletele
Şoptindu-mi mereu
Numele meu...
Iubindu-ne şoptind.

ღೋ══.T.P.═══ ღೋ

AUTOR~TEODORA POPESCU~15-02-2014~© Copyright © 2014
Foto net.
sâmbătă, 15 noiembrie 2014

*VISUL* - Teodora Popescu

*VISUL* - Teodora Popescu*VISUL* 

Alerg în noapte 
în spatele meu 
aleargă umbra 
alerg printre stele
între umbre şi nuanţe
încerc să fug
de cântecul meu trist
de pasiunea mea.

Îmi este frig,
îmi este rece
te-am căutat din nou
nu mai respiri în mine
ai fost...doar un gând
un vis....
prin eter zburând...

Ies din visul meu
tremurând prind curaj
voi zbura...
dincolo de spaţiu
în constelaţiile blocate
spre lumină şi iubire
sunt aici, în viaţă,
şi în timpul meu
am deschis ochii
în... dimineaţa mea.

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

AUTOR~TEODORA POPESCU~23-09-2014~© Copyright © 2014(flash / 23 septembrie 2014 )

*DAU DRUMUL TIMPULUI* - Teodora Popescu

*DAU DRUMUL TIMPULUI* - Teodora Popescu

*DAU DRUMUL TIMPULUI* 

Este toamnă, 
şi frunzele vor muri, 
când vântul va pune 
suflarea lui dulce
peste melancolie şi cuvinte.
Ţi-am înconjurat sufletul
cu multă dragoste,
sub valuri de trăiri lăuntrice
Navigam plini de dorinţe
dar...am lăsat secretele iubirii
pe o petală de trandafir
Am respirat vise pierdute
în naşterea de a doua zi.

Este toamnă,
şi frunzele vor muri,
dar tu nu mă vei mai găsi
în timpul meu trezit în zori.
Căci în durerea depusă
într-o dragoste interzisă,
şi creierul s-a epuizat.
Am obosit de-atâta dor
oftez şi tac
dragostea mea
a rămas în urma visului
Dau drumul timpului...
şi îţi spun ,,ADIO''
cersatorule de vise
eşti un artist ratat
în arta fericirii !
Numele tău ...
l-am inscripţionat
pe marmura timpului.

ღೋ══.T.P.═══ ღೋ

AUTOR~TEODORA POPESCU~20-09-2014~© Copyright © 2014(flash / 20 septembrie 2014 )*CLIPA UITARII* - Teodora Popescu

*CLIPA UITARII* - Teodora Popescu

*CLIPA UITĂRII* 

Am nevoie 
de un moment 
fără să te părăsesc 
am nevoie de...
doar o secundă
să te iubesc
de o singură respiraţie
să pot înăbuşi ura
şi de o clipă să uit
cicatrici şi durere.
Da-mi cuvintele,
balsam pentru a repara
acest vis spulberat.
Am nevoie
de o eternitate
să mă pot restabili.

Mă dor amintirile
din clipele iubirii...
în vibraţiile fericirii.
Am să comand lacrimilor
să se retragă
şi cuvintele nerostite
ce ar putea perfora
sufletul meu
îmi voi urma destinul
fără lacrimi
de toamnă şi vise.

Între noi, peretele
pe care ne-am sprijinit
s-a şters încetul cu încetul
nu mai putem vorbi
doar o umbră rece
se joacă
cu gândurile noastre
în lupta viselor zdrobite
pentru că am vrut să ...
ceea ce ... nu se poate!
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

AUTOR ~TEODORA POPESCU~13-10-2014~© Copyright - 2014 ©

miercuri, 12 noiembrie 2014

În căutarea ta - poem de Teodora Popescu. Recită: Lică Barbu

*ÎN CĂUTAREA TA*

Nu mă lăsa singură, ia-mă cu tine
Ia şi tristeţea care mă copleşeşte
Nu mă lăsa să plâng prea mult...
Durerea ar ucide sufletul meu trist.

Mă tem de întuneric, ia-mă cu tine
Nu deveni coşmar arată-mi lumina
Mi-e teamă să nu pierd dragostea ta
Ia-mă cu tine.... erai doar un vis.....

În căutarea ta prin oglindă
Nu vei vedea lumea, nu dispera,
E doar reflectarea sufletului tău negru.
Ai pus dragoste mea într-un sertar.

Ascunde prin truc aceasta lovitură
Obligând lumina în întunericul inimii...
Şi totuşi viata merge mai departe
Cu sau fără tine, fara mine sau oricine.

Visele extaziază de o tresărire sau o dorinţă,
Le simt încă în venele mele cu plăcere,
Te-am întâlnit undeva, în inima mea,
O amintire îndepărtată, încă ecouri în mintea mea.

ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ

AUTOR~~TEODORA POPESCU~~21-11-2013~~


marți, 11 noiembrie 2014

Zâmbet fals Teodora Popescu

*ZÂMBET FALS*

Zâmbesc în zorile cu ceaţă
Să pot ascunde un suflet ofilit
Mă ascund cu durere de lume
În aşteptarea unui sărut înghiţit.

Zâmbesc în umbra sărutului tău
Ce îl păstrez ca pe-o bijuterie rară
Şi-n ceaţa caldă a sufletului meu
Te aştept să-mi ştergi o lacrimă amară.

Zâmbesc în marea de durere
Mă înăbuş în taifunul de emoţii
Atât cât sunt încă în viaţă
Încerc să-mi păstrez simţurile intacte.

Zâmbesc când urechile nu pot auzi
Şi tăcerea este prea tare şi doare
Când rănile nu se vor vindeca
Şi durerea nu doare.

Zâmbesc când închid ochii
Şi îmi aud simţurile ţipând
Aud o inimă bătând în şoapte
Şi sufletul ce imi suspină neliniştit.

ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ

AUTOR~~TEODORA POPESCU~~11-11-2013~~*

duminică, 9 noiembrie 2014

*SUNETUL CALD AL INIMII* - TEODORA POPESCU. Voce: Dana Maria

My poetry !!*SUNETUL CALD AL INIMII*

Am îndrăznit să iubesc
O iubire ştiută doar de noi doi
Aveam nevoie de ea...
În liniştea nopţii...încet, încet, "Te iubesc!"

Cu ochii închişi eu visam...
Sufletul meu intra în melancolie
Şoptindu-mi la urechea inimii, la suflet...
Fără zgomot....încet, încet, "Te iubesc!"

Fericită sunt că te-am găsit,
Dragostea mea este mai puternică
Şi-n inima mea, se aude....
Speranţa... încet, încet, "Te iubesc!"

Cu dragostea şi căldura mea blândă
Pe sunetul cald şi frumos al inimii
Am să te încarc de fericire...
Spunându-ţi....încet,încet, "Te iubesc!"

Prind fericirea ferm în mâna mea
Sub unghiile mele a rămas durerea
Iubirea mea este un vis de mătase
Am prins fericirea...încet,încet, "Te iubesc!"

ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ

AUTOR~~TEODORA POPESCU~~29-11-2013~~© Copyright © 2013

*Soft sound of thy heart*
By Teodora Popescu

I deared to love 
A love known only by two of us 
I needed her...
In the silence of the night....slowly,slowly,"I love you !"

With my eyes closed i dreamed....
My soul use to enter in melancoly 
Whispering to the ear of my heart,to my soul...
Withought noise....slowly slowly ''I love you !''

Happy that I found you,
My love grow stronger 
And in my heart, you hear....
Hope.....slowly,slowly....''I love you !''

With my love and my soft tender warmth 
On the warm sound and beautiful of the heart 
I will load you with happiness /
Telling you....slowly,slowly......''I love you !''

I catch in strenght happiness into my hand 
Under my neils the pain still remain / 
My love is a silky dream /
I grabed the happiness.....slowly slowly ''I love you !''

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══Teodora Popescu═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
sâmbătă, 8 noiembrie 2014

*Pot sa te uit...doar ochii vor sa te mai vada*

My poetry !

Pot să te uit...doar ochii vor să te mai vadă

Iubesc vântul îmi place ploaia care cade brusc,
O dragoste diferită, florile şi sunetul paşilor tăi
În tăcere, dar întotdeauna cu dragoste
Pot să te uit... doar ochii vor să te mai vadă.

Iubesc vântul ce-mi aduce pe buze sărutul tău
Şi-mi readuce mirosul parfumului tău
Simt respiraţia şoptită la ureche a glasului tău
Pot să te uit... doar ochii vor să te mai vadă.

Văd umbra ta şi mă alint în ochii tăi
Mirosul parfumului tău mă pătrunde
A intrat pe-o uşa secretă a inimii mele
Pot să te uit... doar ochii vor să te mai vadă.

Nu mă opresc privesc prin spirit
Într-un miraj de viziuni eterice
Te protejez ca pe-un cadou secret
Pot să te uit... doar ochii vor să te mai vadă.

Nu ştiu dacă durerea este de vină
Sau de la păsările făr de aripi...
Dar cred că mă doare de la tine
Pot să te uit... doar ochii vor să te mai vadă.

Mă ascund sub parfumul de lumină
Rămân ochii tăi care-mi trec prin suflet
Şi emoţiile când tu mă sărutai...
Pot să te uit... doar ochii vor să te mai vadă.

Eu nu mai pot striga...
Doar încearcă să-mi asculţi vocea inimii
Te iubesc în tăcere şi-n lacrimi amare
Pot să te uit... doar ochii vor să te mai vadă.

ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ

AUTOR~~TEODORA POPESCU~~13-11-2013~~!

vineri, 24 octombrie 2014

Sunetul cald al inimii – poem de TEODORA POPESCU – Recită: Lică Barbu

SUNETUL CALD AL INIMII

Am îndrăznit să iubesc
O iubire ştiută doar de noi doi
Aveam nevoie de ea...
În liniştea nopţii...încet, încet, "Te iubesc!"

Cu ochii închişi eu visam...
Sufletul meu intra în melancolie
Şoptindu-mi la urechea inimii, la suflet...
Fără zgomot....încet, încet, "Te iubesc!"

Fericită sunt că te-am găsit,
Dragostea mea este mai puternică
Şi-n inima mea, se aude....
Speranţa... încet, încet, "Te iubesc!"

Cu dragostea şi căldura mea blândă
Pe sunetul cald şi frumos al inimii
Am să te încarc de fericire...
Spunându-ţi....încet,încet, "Te iubesc!"

Prind fericirea ferm în mâna mea
Sub unghiile mele a rămas durerea
Iubirea mea este un vis de mătase
Am prins fericirea...încet,încet, "Te iubesc!"

ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ

AUTOR~~TEODORA POPESCU~~29-11-2013~~

joi, 23 octombrie 2014

Emptied words in sadness By Teodora Popescu

Emptied words in sadness
By Teodora Popescu

My happiness....
run again
Always
to live with others
My soul
composed her music
Created long time
before be heared,
With my heart
i gave rithm to the melody,
Dancing on a rithm
of a broken heart.
A heart
which ask her feeling
that once...
lived in me...

The Lie
get shape of a draw
The Eye get
freedom of moving
The words get empty
in my sorrows
In truth of soul,
happiness and drama.
My heart and soul
become poor
I remain a statue
under tears in dream
Under the rain drops
becamed love drops...
I hugged my sadness.

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

AUTHOR~TEODORA POPESCU~23-02-2014~© Copyright © 2014
Foto net.
English translation by..Daniel Mihalcea.
...............................................................................................................

*CUVINTE GOLITE ÎN TRISTEŢE*

Fericirea mea...
fuge din nou
Întotdeauna
să trăiască cu alţii.
Sufletul meu
a compus muzica ei
Creată de mult timp
înainte de a fi audiată.
Cu inima mea
am dat ritm la melodie.
Dansând pe ritmul
unei inimi zdrobite.
O inimă
ce-şi solicită sentimentele
care odată...
au trăit în mine...

Minciuna
ia formă de schiţă
Ochiul îşi ia
libertatea de mişcare
Cuvintele se golesc
în tristeţile mele
În adevăruri de suflet,
fericire şi dramă.
Inima şi sufletul
meu sărăcesc
Rămân o statuie
sub lacrimi în vis
Sub picăturile de ploaie,
devenite picături de dragoste...
Am îmbrăţişat tristeţea mea.

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

AUTOR~TEODORA POPESCU~23-02-2014~© Copyright © 2014

luni, 20 octombrie 2014

*Soft sound of thy heart* By Teodora Popescu

*Soft sound of thy heart*
By  Teodora Popescu

I deared to love
A love known only by two of us
I needed her...
In the silence of the night....slowly,slowly,"I love you !"

With my eyes closed i dreamed....
My soul use to enter in melancoly
Whispering to the ear of my heart,to my soul...
Withought noise....slowly slowly ''I love you !''

Happy that I found you,
My love grow stronger
And in my heart, you hear....
Hope.....slowly,slowly....''I love you !''

With my love and my soft tender warmth
On the warm sound and beautiful of the heart
I will load you with happiness /
Telling you....slowly,slowly......''I love you !''

I catch in strenght happiness into my hand
Under my neils the pain still remain /
My love is a silky dream /
I grabed the happiness.....slowly slowly ''I love you !''

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

AUTHOR~TEODORA POPESCU~29 -11 -2013~© Copyright © 2013
Foto net.

English translation by..Daniel Mihalcea
................................................................

*SUNETUL CALD AL INIMII*

Am îndrăznit să iubesc
O iubire ştiută doar de noi doi
Aveam nevoie de ea...
În liniştea nopţii...încet, încet, "Te iubesc!"

Cu ochii închişi eu visam...
Sufletul meu intra în melancolie
Şoptindu-mi la urechea inimii, la suflet...
Fără zgomot....încet, încet, "Te iubesc!"

Fericită sunt că te-am găsit,
Dragostea mea este mai puternică
Şi-n inima mea, se aude....
Speranţa... încet, încet, "Te iubesc!"

Cu dragostea şi căldura mea blândă
Pe sunetul cald şi frumos al inimii
Am să te încarc de fericire...
Spunându-ţi....încet,încet, "Te iubesc!"

Prind fericirea ferm în mâna mea
Sub unghiile mele a rămas durerea
Iubirea mea este un vis de mătase
Am prins fericirea...încet,încet, "Te iubesc!"

ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ

AUTOR~~TEODORA POPESCU~~29-11-2013~~© Copyright © 2013
Foto net.

*MĂ RISIPESC ÎN SINGURĂTATE* - Teodora Popescu. Voce: Dana Maria

MY POETRY !!
MĂ RISIPESC ÎN SINGURĂTATE

După ce ai plecat...
M-am întâlnit cu singurătatea 
Ea a devenit prietenul meu 
Mi-ai dat singurătate ca un cadou.

Mă risipesc şi mă ascund în ea...
Pentru că te-am iubit tot timpul
Cu ochii minţii eu te văd şi te strig
Mă pedepsesc ispasindu-mi iubirea.

Scriu numele tău în inima mea,
Vei sta acolo pentru todeauna
Sufletul meu a devenit incapabil
Într-o lume singuratică sunt tristă.

Îmi pun întrebări dureroase,
Ce îmi acoperă sufletul pustiit
Cu gânduri iluzorii de fericire 
Îmi salvez şi blochez iubirea.

Am băut toate lacrimile mele
Ce-mi inundă sufletul de durere 
Că să-mi ascund suferinţa zambid 
Şi privirea în culorile curcubeului.

Privind cum se usucă urmă paşilor tăi
Îmi pare rău că dorm în singurătate ...
Rădăcinile fiinţei mele nu se vor îndoi,
Voi fi mai puternică şi nu mă dau bătută.

ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ

AUTOR~~TEODORA POPESCU~~23-12-2013~~


duminică, 19 octombrie 2014

*IUBEŞTE-MĂ ÎN FIORI DE TIMP* - Teodora Popescu. Voce: Dana Maria

*IUBEŞTE-MĂ ÎN FIORI DE TIMP*

Îmi place să ascult atât de mult
Cum inima-ţi bate aşa de puternic
Şi-n braţele tale să simt că mă topesc
Ascult în linişte respiraţia ta blândă.

Nu pot să adorm îmi place să te privesc
În ceasul tău de somn, respir suflarea ta
Am pus pe gura ta un vânt uşor să te atingă ,
Pentru a te e calma şi a te elibera.

Mi-e o poftă de iubirea ta...
Şi fiecare mângâiere s-o transform
Într-o mică opera de artă divină
Şi apoi te-aş bea cu sete mare.

Iubeşte-mă cu viaţă în fiori de timp ,
Să pot păstra în amintire momente preţioase
Şi-ţi mai ofer un spaţiu în inima mea
Că am băut din apa fiecărui sentiment frumos.

Lumina lunii cade pe corpul meu adormit
Şi pe furiş, ca o stea căzătoare trecătoare
A fugit, lăsând un joc de umbre divine
Adormită respir un miros rafinat şi-un suflet recucerit.

ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღ 

AUTOR~~TEODORA POPESCU~~3-11-2013~~