miercuri, 31 decembrie 2014

*HOUSE OF MY WORDS* By Teodora Popescu

*HOUSE OF MY WORDS*
By Teodora Popescu

I live....
in the house of words
which I never met them
of so less time
in them...
and even beyond them
I read letter by letter
I listen sound by sound
into the echo of my thoughts
in which the smile.....
I never met`im.

I look to letters
which gave me pain
and to broken dreams
because...now
my lips are blocked
before they will fulfill
with regrets and promises
over my lips with taste of absint
i still have the secret of my words.

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

AUTHOR~TEODORA POPESCU~11-03-2014~© Copyright - 2014 ©
Foto net:

English translation by..Daniel Mihalcea.
..........................................................................................................

*CASA CUVINTELOR MELE

Locuiesc...
în casa cuvintelor
pe care le-am întâlnit
de prea puţin timp
în ele...
şi chiar dincolo de ele
citesc literă cu literă
ascult sunet cu sunet
în ecoul gândurilor mele
în care zâmbetul...
nu l-am întâlnit niciodată .

Mă uit la literele
care mi-au dat suferinţă
şi la visele eşuate
pentru că...acum
buzele mele sunt blocate
înainte de a se umple
cu regrete şi promisiuni
pe buzele mele cu gust de absint
eu detint secretul cuvintelor mele.

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

AUTOR ~TEODORA POPESCU~11-03-2014~© Copyright - 2014 ©
Foto net:


joi, 25 decembrie 2014

* Je peux vous oublier ..... juste mes yeux veulent toujours vous voir * Par Teodora Popescu

* Je peux vous oublier ..... juste mes yeux veulent toujours vous voir *
Par Teodora Popescu

Je aime le vent je aime la pluie qui tombe soudainement sur la plaine,
Un amour différentes, des fleurs et le son de vos pas traverser par
En silence. mais toujours avec amour
Je peux vous oublier .... juste mes yeux veulent toujours de vous voir

Je aime le vent qui apporte plus de mes lèvres, ton baiser
Et me ramène l'odeur de votre parfum
Je sens votre souffle murmurant à l'oreille de votre voix
Je peux vous oublier ..... juste toujours mes yeux veulent vous voir

Je vois ton ombre et I`m giggleling dans vos yeux
Le smel de votre parfum surmonter l'intérieur de moi
Eu est venu sur une porte secrète de mon cœur
Je peux vous oublier ... juste mes yeux veulent toujours de vous voir

Je n`ai arrêter de regarder dans l'esprit
Dans un Mirrage de visions etherical
Je vous protège comme un cadeau secrète
Je peux vous oublier .... juste mes yeux veut toujours te voir

Je n`ai savoir si les pain`s est combattu
Ou de les ailes des oiseaux
Mais je pense que ça me fait mal de vous
Je peux vous oublier .... juste mes yeux veulent toujours vous voir

I`m hidding sous votre parfum de lumière
Restant vos yeux qui traversent mon âme
Et les émotions lorsque vous avez utilisé pour me embrasser ...
Je peux vous oublier ... juste mes yeux veulent toujours vous voir

Je ne peux pas crier plus ....
Juste essayer d'écouter ma voix cardiaque
Je te aime en silence et des larmes amères
Je peux vous oublier ... juste mes yeux veulent toujours vous voir.

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ღ ೋ══. TP═══ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ღ ೋ

AUTEUR ~ TEODORA POPESCU ~ ~ 13-11-2013 © Copyright - 2013 ©
Foto net:
.........................................................................................................

*Pot să te uit...doar ochii vor să te mai vadă*

Iubesc vântul îmi place ploaia care cade brusc,
O dragoste diferită, florile şi sunetul paşilor tăi
În tăcere, dar întotdeauna cu dragoste
Pot să te uit... doar ochii vor să te mai vadă.

Iubesc vântul ce-mi aduce pe buze sărutul tău
Şi-mi readuce mirosul parfumului tău
Simt respiraţia şoptită la ureche a glasului tău
Pot să te uit... doar ochii vor să te mai vadă.

Văd umbra ta şi mă alint în ochii tăi
Mirosul parfumului tău mă pătrunde
A intrat pe-o uşa secretă a inimii mele
Pot să te uit... doar ochii vor să te mai vadă.

Nu mă opresc privesc prin spirit
Într-un miraj de viziuni eterice
Te protejez ca pe-un cadou secret
Pot să te uit... doar ochii vor să te mai vadă.

Nu ştiu dacă durerea este de vină
Sau de la păsările făr de aripi...
Dar cred că mă doare de la tine
Pot să te uit... doar ochii vor să te mai vadă.

Mă ascund sub parfumul de lumină
Rămân ochii tăi care-mi trec prin suflet
Şi emoţiile când tu mă sărutai...
Pot să te uit... doar ochii vor să te mai vadă.

Eu nu mai pot striga...
Doar încearcă să-mi asculţi vocea inimii
Te iubesc în tăcere şi-n lacrimi amare
Pot să te uit... doar ochii vor să te mai vadă.

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

AUTOR~~TEODORA POPESCU~~13-11-2013~~© Copyright - 2013 ©


marți, 23 decembrie 2014

*I can forget you.....just my eyes still want to see you* By Teodora Popescu

*I can forget you.....just my eyes still want to see you*
By Teodora Popescu

I love the wind i like the rain which fall suddenly on the plain,
A different love,flowers and the sound of your steps cross by
In silence. but always with love
I can forget you....just my eyes still want to see you

I love the wind which brings over my lips thy kiss
And brings me back the smell of your perfume
I feel your whispering breath to ear of your voice
I can forget you .....just still my eyes want to see you

I see your shadow and I`m giggleling in your eyes
The smel of your perfume get over inside me
Had came over a secret door of my heart
I can forget you...just my eyes still want to see you

I don`t stop watching into the spirit
Into a mirrage of etherical visions
I protect you like a secret gift
I can forget you....just my eyes still wants see you

I don`t know if is the pain`s fought
Or from the birds withought wings
But I think it hurts me from you
I can forget you....just my eyes still want see you

I`m hidding under your perfume of light
Remaining your eyes which are crossing my soul
And the emotions when you used to kiss me...
I can forget you...just my eyes still want see you

I can`t scream any more....
Just try to listen my heart voice
I love you in silence and bitter tears
I can forget you...just my eyes still want see you.

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

AUTHOR~TEODORA POPESCU~13-10-2014~© Copyright - 2014 ©
Foto net:
English translation by..Daniel Mihalcea.

.............................................................................................................

*Pot să te uit...doar ochii vor să te mai vadă*

Iubesc vântul îmi place ploaia care cade brusc,
O dragoste diferită, florile şi sunetul paşilor tăi
În tăcere, dar întotdeauna cu dragoste
Pot să te uit... doar ochii vor să te mai vadă.

Iubesc vântul ce-mi aduce pe buze sărutul tău
Şi-mi readuce mirosul parfumului tău
Simt respiraţia şoptită la ureche a glasului tău
Pot să te uit... doar ochii vor să te mai vadă.

Văd umbra ta şi mă alint în ochii tăi
Mirosul parfumului tău mă pătrunde
A intrat pe-o uşa secretă a inimii mele
Pot să te uit... doar ochii vor să te mai vadă.

Nu mă opresc privesc prin spirit
Într-un miraj de viziuni eterice
Te protejez ca pe-un cadou secret
Pot să te uit... doar ochii vor să te mai vadă.

Nu ştiu dacă durerea este de vină
Sau de la păsările făr de aripi...
Dar cred că mă doare de la tine
Pot să te uit... doar ochii vor să te mai vadă.

Mă ascund sub parfumul de lumină
Rămân ochii tăi care-mi trec prin suflet
Şi emoţiile când tu mă sărutai...
Pot să te uit... doar ochii vor să te mai vadă.

Eu nu mai pot striga...
Doar încearcă să-mi asculţi vocea inimii
Te iubesc în tăcere şi-n lacrimi amare
Pot să te uit... doar ochii vor să te mai vadă.

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

AUTOR~~TEODORA POPESCU~~13-11-2013~~© Copyright - 2013 ©sâmbătă, 20 decembrie 2014

*The moment of forgetness* By Teodora Popescu.

*The moment of forgetness*
 By Teodora Popescu.

I need
of a moment
withought leave you
I need of...
just a second
to love you
of a single breath
to suffocate the hatress
and of a moment to forget
of scarffs and pain.

Give me thy words
balsamy for repair
this waisted dream.
I need
of an eternity
to reestablish myself.
hurts me the memories
of love moments...
into the happiness vibrations.
i will comand to my tears
to retraw
and unspoken words
that could broke
my soul
i will follow my destiny
withought autumn tears and dreams.

Between us the wall
where we used to rest
whipped easy by easy
we can`t talk anymore
just a cold shadow
playing / with our thoughts
into the fight of crushed dreams `
cause i wanted to...
of what to....it can`t be!

AUTHOR~TEODORA POPESCU~13-10-2014~© Copyright - 2014 ©
Foto net:
English translation by..Daniel Mihalcea.
............................................................................................................

*CLIPA UITĂRII*

Am nevoie
de un moment
fără să te părăsesc
am nevoie de...
doar o secundă
să te iubesc
de o singură respiraţie
să pot înăbuşi ura
şi de o clipă să uit
cicatrici şi durere.
Da-mi cuvintele,
balsam pentru a repara
acest vis spulberat.
Am nevoie
de o eternitate
să mă pot restabili.

Mă dor amintirile
din clipele iubirii...
în vibraţiile fericirii.
Am să comand lacrimilor
să se retragă
şi cuvintele nerostite
ce ar putea perfora
sufletul meu
îmi voi urma destinul
fără lacrimi
de toamnă şi vise.

Între noi, peretele
pe care ne-am sprijinit
s-a şters încetul cu încetul
nu mai putem vorbi
doar o umbră rece
se joacă
cu gândurile noastre
în lupta viselor zdrobite
pentru că am vrut să ...
ceea ce ... nu se poate!

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

AUTOR ~TEODORA POPESCU~13-10-2014~© Copyright - 2014 ©
Foto net:


*DESTINY* By Teodora Popescu

*DESTINY*
By Teodora  Popescu

Don`t fell asleep over my soul
My time clock is full of arbles.

And the morning walkes
Hidden between mirrors.

I used to have a way by name
Which i losted away.

When waits me into the night
Sleepy fountain.

Get reed me from this landscape
Only by a hand.

And put over my soul
Words withought wings.

AUTHOR~TEODORA POPESCU~20-03-2013~© Copyright - 2013 ©

English translation by..Daniel Mihalcea.

.............................................................................................................

*DESTIN*

Nu-mi adormi pe suflet
Mi-e ceasul plin de arbori

Şi dimineaţa umblă
Ascunsă prin oglinzi.

Aveam un drum cu nume
Pe care l-am pierdut

Când m-aşteaptă-n noapte
Fântână somnoroasă.

Desprinde-mă din acest peisaj
Numai cu o singură mâna

Şi pune-mi pe suflet
Cuvinte fără aripi.

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

AUTOR~TEODORA POPESCU~20-03-2013~© Copyright - 2013 ©
Foto net.


miercuri, 17 decembrie 2014

*THE SADNESS PETAL* By Teodora Popescu

*THE SADNESS PETAL*
By Teodora  Popescu

I dressed dark dress with flowers
On a petal of sadness
Slip again burnt chopped,
I loose slowly...over the night roads.

Silent cry of mine cry unnecessarly
Crafty wind is sucking my soul
Memories have long shadows
Pain me and touch meon my eyelids.

Suffocated by life,I slowly lose
In this universe,always wondering
In my solitude...i throw
With pain in the arms of nothingness.

Delete from memory thoughts and desires
Under secretulde silence of my words
On this path that leads nowhere
My feet will not stop.

The eye does not see anything...but
There,at the end road,to horizont
Appears weak a glimmer of hope
I want to live,I want to love.

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

AUTHOR~TEODORA POPESCU~~14-04-2014~© Copyright - 2014 ©

English translation by..Daniel Mihalcea.
Foto net:
...............................................................................................................

*PETALA TRISTEŢII*

Am îmbrăcat rochia cu flori închise
Pe o petală de tristeţe,
Alunec din nou mistuită mărunt
Mă pierd încet...pe potecile nopţii.

Strigătul tăcut îmi curge inutil
Vântul viclean îmi suge sufletul
Amintirile au umbrele lungi
Şi mă ating cu durere pe ploapele mele.

Sufocată de viaţă,mă pierd încet
În acest univers,rătăcind mereu
În singurătate mea...mă arunc
Cu durere în braţele neantului.

Şterg din memorie gânduri şi dorinţi
Sunt secretul de tăcere al cuvintelor mele
Pe această cale care nu duce nicăieri
Picioarele mele nu vor să se oprească.

Privirea mea nu mai vede nimic...dar
Acolo, la capătul drumului,la orizont
Apare, slab, o licărire de speranţa
Aş vrea să trăiesc, vreau să iubesc.

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

AUTOR~TEODORA POPESCU~14-04-2014~©Copyright - 2014 ©marți, 16 decembrie 2014

*PETALA TRISTEŢII*

*PETALA TRISTEŢII*

Am îmbrăcat rochia cu flori închise
Pe o petală de tristeţe,
Alunec din nou mistuită mărunt
Mă pierd încet...pe potecile nopţii.

Strigătul tăcut îmi curge inutil
Vântul viclean îmi suge sufletul
Amintirile au umbrele lungi
Şi mă ating cu durere pe ploapele mele.

Sufocată de viaţă,mă pierd încet
În acest univers,rătăcind mereu
În singurătate mea...mă arunc
Cu durere în braţele neantului.

Şterg din memorie gânduri şi dorinţi
Sunt secretul de tăcere al cuvintelor mele
Pe această cale care nu duce nicăieri
Picioarele mele nu vor să se oprească.

Privirea mea nu mai vede nimic...dar
Acolo, la capătul drumului,la orizont
Apare, slab, o licărire de speranţa
Aş vrea să trăiesc, vreau să iubesc.

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

AUTOR~TEODORA POPESCU~14-04-2014~©Copyright - 2014- ©


*WHISPER OF WIND* By Teodora Popescu

*WHISPER OF WIND*
By Teodora Popescu


Wait quietly seed season
Fruit germinate into my heart
And bustling to fill my loneliness
With smile whipped from oblivion dark circles.

With eyes sunken an raised in orbit,
Of dread and fears...
Just a smile can release me
By thought fell into the gap of silence.

I hear a whisper of wind scattered in the air
Wind is my breath of sensivity
I close echo in his soul forever
But my body senses consumed by fear resound.

It is a fire that lights
In the hollow of memory in tears
Will be missed more than words and feelings
And will disappear in all my tears.

My pollen in kisses of wisdom
Clinging to a dream of eternity
Spices give the cup to cup song
Distilled soullike a pigeon dove ocean.

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

AUTHOR~TEODORA POPESCU~~20-09-2013~© Copyright - 2013 ©

English translation by..Daniel Mihalcea.
Foto net:
...............................................................................................................

*ŞOAPTĂ DE VÂNT*

Aştept sămânţa anotimpului în linişte
Să-mi încolţească rodul din inimă
Şi neastâmpărul de a-mi umple singurătatea
Cu surâsul şters, din cearcănul uitării.

Cu ochii adânciţi şi strânşi în orbite
De spaimă şi de frică...
Doar un zâmbet mă poate elibera
De gândul căzut în gol de tăcere.

Aud o şoaptă de vânt risipită-n văzduh.
Vântul este respiraţia mea de sensibilitate,
În suflet închid ecoul lui de nesfârşit
Dar trupul meu mistuit de simţiri:cu teamă răsună.

Acesta este un foc care se aprinde,
În scorbura de o memorie în lacrimi,
Va fi pierdut peste cuvinte, si sentimente
Şi vor dispare în toate lacrimile mele.

Polenul meu în sărutări de înţelepciune,
Se-agaţă de-un vis de eternitate
Din potir în potir dau miresme de cântec
Cu sufletul distilat ca un porumbel transoceanic.

ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ

AUTOR~~TEODORA POPESCU~~20-09-2013~~© Copyright - 2013 ©

vineri, 12 decembrie 2014

*Fake smile* By Teodora Popescu

*Fake smile*
By Teodora Popescu

I smile in foggy dawns
Able to hide a withered soul
I hide with pain of the world
Waiting of a swalowed kiss.

I smile in the shadow thy your kiss
Which I keep as ay jewel rare
Into the warm fogg of my soul
I`m waiting you wipe me a bitter tear.

I smile into the sea of sorrow
Breathless into an emotions hurricane
As longer I`m still alive
I try to keep my senses untouched.

I smile when my ears can`t hear
And the silence is to strong and hurts
When my whooms will never get healed
And the pain won`t hurts.

I smile when I close my eyes
And I hear my senses shouting
I hear a heart biting in whispers
And my soul crying restless.

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

AUTHOR~TEODORA POPESCU~~11-11-2013~© Copyright - 2013 ©

English translation by..Daniel Mihalcea.
Foto net:
...............................................................................................................

*ZÂMBET FALS*

Zâmbesc în zorile cu ceaţă
Să pot ascunde un suflet ofilit
Mă ascund cu durere de lume
În aşteptarea unui sărut înghiţit.

Zâmbesc în umbra sărutului tău
Ce îl păstrez ca pe-o bijuterie rară
Şi-n ceaţa caldă a sufletului meu
Te aştept să-mi ştergi o lacrimă amară.

Zâmbesc în marea de durere
Mă înăbuş în taifunul de emoţii
Atât cât sunt încă în viaţă
Încerc să-mi păstrez simţurile intacte.

Zâmbesc când urechile nu pot auzi
Şi tăcerea este prea tare şi doare
Când rănile nu se vor vindeca
Şi durerea nu doare.

Zâmbesc când închid ochii
Şi îmi aud simţurile ţipând
Aud o inimă bătând în şoapte
Şi sufletul ce imi suspină neliniştit.

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

AUTOR~~TEODORA POPESCU~~11-11-2013~~© Copyright - 2013 ©miercuri, 10 decembrie 2014

*I smile if I wanna cry* By Teodora Popescu

*I smile if I wanna cry*
 By Teodora Popescu
Rings of silencess from a shore to the other Echoes down and up to the sea...
The head is in my hands I keep careless
My feet are to weaks to stay and swim side by you.

But I sit in a world that i don`t like it at all....
And for you i`ve just a smile,
Even if I wanna cry....
I thru away the sadness if you want the same?

With you, I could change my silence being of way
Only `cause I can`t shush if i want to scream.....
Just for you...
Cause you are my best part from me.

Cause I yeald I screamed I laughed.
I cried and never like before....
You turn back to the door which will never open more
And for many times..
I woked up from the dream with you in my arms........

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

AUTHOR~TEODORA POPESCU~~26-o9-2013~© Copyright - 2013 ©
English translation by..Daniel Mihalcea.
Foto net:
................................................................................................................
*ZÂMBESC DACĂ VREU SĂ PLÂNG*
Inele de tăceri de la un mal la altul
Ecouri în jos şi-n susul marii...
Capul în mâinile mele îl ţin neputincioasă
Picioarele sunt prea slabe pentru a sta şi înota cu tine .
Dar stau într-o lume care nu-mi place ...
Şi pentru tine am doar un zâmbet,
Chiar dacă vreau să plâng ...
Aş arunca de tot tristeţea dacă mai vrei?
Cu tine, mi-aş schimba fiinta mea liniştită ...
Numai că nu pot să tac dacă vreau să ţip...
Doar pentru tine ...
Pentru că eşti cea mai bună parte din mine.
Că am strigat şi ţipat am râs ,
Am plâns şi niciodată ca înainte...
Te întorci pe o uşă care nu se va deschide niciodată
Şi de multe ori.. mă trezesc din vis cu tine în braţe.

ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღ

AUTOR~~TEODORA POPESCU~~26-09-2013~~© Copyright - 2013 ©


marți, 9 decembrie 2014

*Sound of silence* By Teodora Popescu

*Sound of silence*
By  Teodora  Popescu

If I close my eyes...
I stil feel your arms around me
Feel your breath to me neck
So soft...we get in love so real.

By my thought I kiss your memory...
Same one that makes me scream...
Thy presence seems be everywhere
A sparckle here,....a sparckle there..

How ego get`s into an echo...
Rain drops over the sky get high into the lights
Word by word in my memory
And the wind....from rememberings.

I give my sadness,to wind for stole
My sight sadness never be known...
And to get slowly lost...of world
In nonsense thoughts and freedoms of silence.

My soul became unable
And i can`t forget you neither think...
I have salty taste of sadness
I hear only the sound of silence which screams to me.

AUTHOR~TEODORA POPESCU~~27-12-2013~© Copyright - 2013 ©

English translation by..Daniel Mihalcea.
Foto net:
.................................................................................................................

*SUNETUL TĂCERII*

Dacă închid ochii...
Încă mai simt braţele tale în jurul meu
Simt încă suflarea ta pe gâtul meu
Atât de blând...atât de real noi ne iubim.

Cu gândul sărut amintirea ta...
Tot el mă îndeamnă să te strig…
Prezenţa ta se simte peste tot
O sclipire aici, o sclipire acolo...

Câtă fiinţă rămâne ecou...
Roua pe cer se înalta-n lumini
Cuvânt cu cuvânt în memoria mea
Şi vântul... subţire din amintiri.

Dau tristeţea, vântului să mi-o fure
Tristeţea din priviri să nu se vadă...
Şi să mă pierd încet... de lume
În ganduri fără sens şi graţieri de tăcere.

Sufletul meu a devenit incapabil
Şi nu te pot uita nici gândi...
Acum am gust sărat de tristeţe
Aud doar sunetul de tăcere ce ţipă la mine.

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

AUTOR~~TEODORA POPESCU~~27-12-2013~© Copyright - 2013 ©