sâmbătă, 31 ianuarie 2015

*THE NIGHT EYE* By Teodora Popescu

*THE NIGHT EYE*
By Teodora Popescu

I dream to love you
At the hour when me star
Open the eye of night
I give my hand you the arm.

A dream touched by heart
Pieces of memories
Follow us even the moon
And me soul is balanced.

You play with me....
Like notes in freedom
My lips drawing
Tremorouse sounds of voice.

You close the eyes and a song
You' ll hear to thy ear...
Is the eternity of love
Looking to you from the mirror.

I dream just to love you
With hunger heart and withought a breath
I hide the secret of my soul
Into a dried garden of loving blood.

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

AUTHOR~TEODORA POPESCU~20 -08-2013~© Copyright - 2013 ©
Foto net:
English translation by..Daniel Mihalcea.
...................................................................................................

*OCHIUL NOPŢII*

Visez să te iubesc
La ora când steaua mea
Deschide ochiul nopţii
Eu mâna-ţi dau tu braţul.

Un vis atins cu inima
Fragmente de amintiri
Ne urmăreşte chiar şi luna
Şi sufletul mi-e legănat.

Te joci cu mine...
Ca notele-n libertate
Buzele mele desenează
Acorduri în tremor de voce.

Închizi ochii şi-un cântec
Vei auzi la ureche...
Este eternitatea iubirii
Se uită la tine din oglindă.

Visez doar să te iubesc
Cu inima flamandă şi fără să respir
Ascund secretul din sufletului meu
Într-o grădina neudată cu sângele iubirii.

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

AUTOR ~~TEO POPESCU~~20-08-2013~~© Copyright - 2013 ©vineri, 30 ianuarie 2015

*IN SHADOW OF CLOCK* By Teodora Popescu

*IN SHADOW OF CLOCK*
  By Teodora Popescu

ln a lately summer evening
I call me love to early lost,
I look for you,I scream you'n whisper....
With eyes in tears modelling you by thought.

On the clear fond of huggs,
Constalations of thoughts turn me back from exodus,
With ravish body and goodwill,
and ravish hair by winds.

Like a fall bird from a brocken nest
Kneeled on a slice of grass....
I gather me body softly of pain
Crushing the air with a long scream.

I'm hide in a sleep
Not crush over my being
From the flew of fearness....
I want to run of painful body.

On golden stick of stars
When I'm hidding in night....
I wish asleep the waisted blood
And hop into the boat of tomorrow.

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

AUTHOR~TEODORA POPESCU~12-08-2013~© Copyright - 2013 ©
Foto net:

English translation by..Daniel Mihalcea.
..........................................................................................................

*ÎN UMBRA CEASULUI*

Într-o seară târzie de vară
Îmi strig iubirea devreme pierdută,
Te caut,te strig în şoaptă...
Cu ochii lăcrimând te modelez în gând.

Pe fundalul limpede al îmbrăţişării,
Constelaţii de gânduri mă întorc din exod,
Cu trupul răvăşit şi benevol,
Şi părul sfâşiat de vânturi .

Ca o pasăre căzută dintr-un cuib spart
Ghemuită pe-un petic de iarbă..
Îmi strâng trupul plăpând dureros
Sfâşiind văzduhul cu-n vaet prelung.

Mă ascund în somn
Să nu-mi strivesc fiinţa
Din zborul spaimei...
Vreau să fug de trupul dureros.

Pe creanga de aur a stelelor,
Când mă ascund în noapte...
Aş vrea să adorm sângele pustiit
Şi să urc în luntrea de mâine.

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

AUTOR~TEODORA POPESCU~12-08-2013~© Copyright © 2013
Foto net:sâmbătă, 24 ianuarie 2015

*UNDER FULL MOON* By Teodora Popescu

*UNDER FULL MOON*
 By Teodora Popescu

In moisted air of silence
I feed my dreams
I will become as water
To moist my love.

My dreams over instant infinite
Which filter my love
Under full moon in sky of stars
In her ray you'll see how much I love you.

My love is mirror into moon's ray
A simple ilussion of all what's thought
I miss a simple touch thy your
Of taste thy kiss and our wishies all.

I'm tired being back to you
Finished I energize hearing your voice
While when you whisper to my tear
I'm lighting off and forget my pain of you.

I count the seconds laughter
I'm afraid that i'll be die
Sick of people I ignore meself
And I hear gosping to my ear you won't die.

I don't denigh me hunger of you
My thought are unrationals
When you kiss me I light off my thirsty of you
I get transform and cover you with poetry.

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

AUTHOR~TEODORA POPESCU~19-11-2013~© Copyright - 2013 ©
Foto net:

English translation by..Daniel Mihalcea.
....................................................................................................

*SUB CLAR DE LUNĂ*

În aerul umed de tăcere
Îmi hrănesc visele mele
Mă voi transforma în apă
Să-mi pot uda dragostea.

Visele mele pe infinit instant
Ce-mi filtralizeaza iubirea
Sub clar de luna în cer de stele
În raza ei vei vedea cât demult te iubesc.

Dragostea mea-i oglindită în raza de lună
O simplă iluzie de tot ce este grand
Mie dor de-o simplă atingere a ta
De gustul sărutului şi dorinţelor noastre.

Am obosit să mă întorc la tine
Epuizată mă energizez auzind vocea ta
Atunci când tu îmi şopteşti la ureche
Mă sting şi uit de-a mea durere de tine.

Număr secundele cu voce tare
Mie este teamă că voi pieri
Bonlava de oameni mă ignor
Şi aud şoşotind la ureche nu vei pieri.

Nu neg foamea mea de tine
Gândurile îmi sunt iraţionale
Când mă săruţi îmi sting setea de tine
Mă transformi şi te împodobesc cu o poezie.

ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ

AUTOR~~TEODORA POPESCU~~19-11-2013~~© Copyright - 2013 ©

Foto net:


*LIFE PERFUME* By Teodora Popescu

*LIFE PERFUME*
 By Teodora Popescu

Memories has long shadows
I'm not crying for a smile
Thaught fall alone into another one
Wich could be an end.

Words of wind and happines unique
Passing through fragile water
Echo of love,subtile,
Shed my whispering soul.

Moon,in missing of happiness
Leave a golden reflection...
To embrasse my sad heart
Is dancing inside me eyes.

Silencies in drops of water
Which fload....in time
In petals....covered over soul
Burned your kisses.

I am a wet drop
Drying in afernoon sun
A tear which runs back
I laugh and owh as in begining.

I keep a forgoten love
An endless shadow which shed
For a single night of dream
And tired by the kiss of the Moon.

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

AUTHOR~TEODORA POPESCU~20-07-2013~© Copyright - 2013 ©
Foto net:

English translation by..Daniel Mihalcea.

....................................................................................................

*PARFUMUL VIEŢII*

Amintirile au umbrele lungi
Nu plâng peste un zâmbet
Gândul cade singur în alt gând
Ce poate fi un sfârşit.

Cuvinte de vânt şi fericiri unice
Trec prin apa fragilă
Ecoul iubirii, subtil,
Mângâie sufletul meu şoptit.

Luna, în lipsa fericirii
Lasă o reflecţie de aur...
Pentru a îmbrăţişa inima mea tristă
Dansează în ochii mei.

Tăcerile în picături de apă,
Ce plutesc....în timp.
În petale depuse pe suflet
Ardeau săruturile tale.

Sunt o picătură umedă
Ce se zvântă la soarele amiezii
O lacrimă care fuge înapoi
Râd şi oftez ca la-nceput

Păstrez o dragoste uitată
O umbră neîncetat care pluteşte
Pentru o singură noapte de vis
Şi obosită de sărutul lunii.

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

AUTOR~TEODORA POPESCU~20-07-2013~© Copyright - 2013 ©
Foto net.


marți, 20 ianuarie 2015

*NOSTALGY* By Teodora Popescu

*NOSTALGY*
By Teodora Popescu

Nostalgy is something...
Like an agony withought end
A huge pain into soul
Which still cries in me.

And I still hope into ilussion
That one day I'll find you
I miss you so! Ah!
Why am I killing so much.

You let me like a bird...
Unable to fly
With a huge sorrow...
Screaming her lostness.

With close-eyes I send
Letters unnamed...
And I'll giggle invisible
With a faith unlived before.

I want arrive to your face
To watch you closely
Let you from me mouth....
All my love giggle you.

Tell me something simple,but special
I ask the game and joy...
I will touch thy hand thy heart
Star by star untill beyond flowrishing.

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

AUTHOR~TEODORA POPESCU~07-09-2013~© Copyright - 2013 ©
Foto net:

English translation by..Daniel Mihalcea.
...........................................................................................................

*NOSTALGIA*

Nostalgia este ceva...
Ca o agonie fără de sfârşit
O durere imensa în suflet,
Care încă plânge în mine.

Şi inca mai sper in iluzia
Ca intr-o zi am să te găsesc
Imi e aşa dor de tine! Ah!
De ce ma chinui atât de mult.

Mă laşi ca o pasare ...
Fără a fi capabila să zboare
Cu-n dor atât imens...
Ţipandu-şi ratacirea.

Cu ochii-nchisi trimit
Ravase fara nume...
Şi -am sa te mangai invizibil
Cu-o patima nemaitraita.

Vreau să ajung la fata ta
Sa te privesc de-aproape
Sa-ti las din gura-mi...
Toata dragostea sa te mangaie.

Spune-mi ceva simplu, dar special
Iti cer jocul si alintul...
Am sa ating mâna şi inima ta
Stea cu stea pana dincolo inflorind.

ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ

AUTOR ~~TEODORA POPESCU~~7-09-2013~~© Copyright © 2013
Foto net:


*FEARNESS AND LOVE* By Teodora Popescu

*FEARNESS AND LOVE*
 By Teodora Popescu

I'm lookin' you in every day
On my sad way...
Thy image I can't forget
I call you'n my dreams and thought.

I need of courage
I doubt you frighten me
Between haitress and love,
I'm here ,I dream.

Delicate and fragile...
My skin calls you,
Thy body atracts me,atracts me...
My lips burns of whish thy your mouth.

I breathed and tasted thy warmth,
And pleasure thy tendernesess,
In dance of our hands,
Between dream and reality we'd loved intense.

I want offer me love,
Which is hidden in a huge emptiness
I want so less...
However so beautiful into my heart.

I want dusin' laughts into me life,
In every morning....
To tell me that you love me,
And me answering "I love you".

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

AUTHOR~TEODORA POPESCU~14-09-2013~© Copyright - 2013 ©
Foto net:

English translation by..Daniel Mihalcea.

.............................................................................................................

*TEAMĂ ŞI IUBIRE *

Te caut în fiecare zi
Pe drumul meu trist...
Imaginea ta nu-o pot uita
Te chem în vise şi-n gând.

Am nevoie de curaj
Mă îndoiesc şi mă sperii
Între ură şi dragoste,
Eu sunt aici , eu visez .

Delicată şi fragilă ...
Pielea mea te cheamă ,
Corpul tău mă atrage, mă atrage...
Buzele mele ard de dorinţa gurii tale.

Am respirat şi gustat căldura ta ,
Şi plăcerea mângâierilor tale,
În dansul mâinilor noastre ,
Între vis şi realitate ne-am iubit intens.

Vreau să-ţi ofer dragostea mea ,
Care-i ascunsă într-un imens gol
Vreau atât de puţin....
Şi totuşi atât de frumos în inima mea .

Vreau hohote de râs în viaţa mea ,
În fiecare dimineaţă...
Să-mi spui că mă iubeşti ,
Şi eu să-ţi răspund " Te iubesc'' .

ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ

AUTOR ~~TEODORA POPESCU~~14-09-2013~~© Copyright © 2013

duminică, 4 ianuarie 2015

*SHADOWS GAME* By Teodora Popescu

*SHADOWS GAME*
 By  Teodora Popescu

Beautiful voices can hear them by night
Which still populate my ilusion...
And keeps my spirit alive...
For a love surched into unknown.

My whishies and my mind reload imagination
I`m dancing into my night barefoot
Like night fly-spots into the rain of light
Down withought a sound to bath my soul.

Come and you and don`t stair to long to me
Take me with fear with every tear of mine `
Cause i wil disapair slow and sad
And than you will see in me the autumn.

Only you know...of my interior peace
Take my hand and never be alone
My life fibres of yours will hang on
On this scene of tenderness in invisible.

Our memories in acts of love
Withought any words to say just our souls wants the dawns of the day
My days with you was so less
I wish get them back from you.

My hopes are still alive
And leave the print of solitude
However....I wonder....do you feel the pain and my sorrow?
When you hurt me and retrait?

I try my tears suffocate them in whispers
And shivering them into my heart there you can`t hear them
The Connexion...i broke with the past
I let my spirit free in dawns, flight and dance.

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

AUTHOR~TEODORA POPESCU~31-10-2013~© Copyright - 2013 ©
Foto net:

English translation by..Daniel Mihalcea.

...................................................................................................................


*JOCUL UMBRELOR*

Se aud frumoase voci în noapte
Care încă populează iluzia mea ..
Şi-mi ţine în viaţă spiritul meu
Pentru o dragoste căutată în necunoscut.

Dorinţele mele şi mintea reia imaginaţia
Dansez prin noaptea mea desculţă
Ca licuricii în ploaie de lumină,
În jos fără un sunet ca să-mi scald sufletul.

Vino şi tu şi nu te uita lung la mine,
Iată-mă cu frică de fiecare lacrimă a mea
Că voi dispare încet şi trist...
Şi apoi vei vedea în mine toamna.

Numai tu ştii... da-mi pacea mea interioară
Ia-mă de mâna să nu mai fiu singură niciodată
Fibrele din viaţa mea se vor agăţa de a ta,
În această scenă de mângâieri în invizibil.

Amintirile noastre în acte de dragoste
Fără cuvinte de spus doar sufletele vor zorii zilei,
Zilele mele cu tine au fost prea puţine
Aş vrea să le pot lua înapoi de la tine.

Speranţele mele încă în viaţă
Îşi lasă amprenta de singurătate
Oare.. mă întreb..tu simţi durerea mea şi suferinţa?
Atunci când mă răneşti şi te retragi?

Încerc ca lacrimile mele să le sufoc-n şoaptă
Şi le revărs-n inimă ca tu să nu le auzi
Conexiunea.. o rup cu trecutul
Las spiritul meu în de zori, zbor şi dans.

ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღ

AUTOR~~TEODORA POPESCU~~31-10-2013~© Copyright - 2013 ©