miercuri, 29 iulie 2015

*The kiss* By Teodora Popescu

*The kiss*
By Teodora Popescu

Your lips
Over my skin
So soft and warm
They are like a pure sin
Of kisings and soft touchings.

Warm sensation to your touch
Which burns me like a wilde fire
Awakening all my feelings
I just wanna taste
These sweet lips...
Which send me fears on my back side
When you declare thy love to me
To never forget you.

In convulsions and tremlings
Blocked strong together
In my arms and my lips
Into the warm dance of the kiss
With the passion into our veins
That fulfilled with our wish
Because you love me is true.

ღೋ══.T.P.═══ ღೋ
AUTHOR ~TEODORA POPESCU ~23-02-2014~Copyright © 2014
Foto net:
English translation by..Daniel Mihalcea

**************************************************
*SĂRUTUL*

Buzele tale
Pe pielea mea
Atât de moi şi calde
Ele sunt ca un păcat pur
De săruturi şi mângâieri .

Senzaţie caldă la atingerea ta
Ce mă arde ca un foc sălbatic
Trezeşte toate simţurile mele
Vreau doar atat să gust
Aceste buze dulci ...
Ce-mi trimite fiori pe şira spinării
Când îmi declari dragostea ta
Pentru a nu te uita niciodată.

În convulsii şi tremurând
Blocaţi strâns împreună
În brațele mele si a buzelor mele
În dansul cald al sarutului
Cu pasiunea prin venele noastre
Ce a culminat cu dorinţa noastră
Pentru că mă iubeşti cu adevărat .

ღೋღೋ══.T.P.═══ ღೋღ

AUTOR~TEODORA POPESCU~23-02-2014~Copyright © 2014
Foto net:


luni, 27 iulie 2015

*I leave the sadness* By Teodora Popescu


*I leave the sadness*
By Teodora Popescu

Emptied my soul
To fill-up my heart
Of your silence like the wind in pain
And like sea after wind.

The flow of blood let me on
Like a crock into waves
I close my eyes borred to words
And a heart already sacrifficated.

Leave in past memories
A present to suffer no more
Future to enjoy me
Undressing my soul of you.

Asking my heart accept happiness
From my head get of the bitterness
My body keeping your smell
Living again our whishies.

My scream became a whisper
Vibrating in thought and word...
And you get vanish into past
My soul is smiling again.

ღೋ══.T.P.═══ ღೋ
AUTHOR ~TEODORA POPESCU~O4-09-2013~© Copyright © 2013
Foto net:
English translation by..Daniel Mihalcea

***********************************************

*LAS TRISTEŢEA*

Goleşte-mi sufletul
Să-mi pot umple inima
De tăcerea ta ca vântul în suferinţă
Şi ca marea după vânt.

Mă lasă fluxul de sânge
Ca pe-o epavă în valuri
Închid ochii cu indiferenţă la cuvinte
Şi-o inimă deja sacrificată.

Las în trecut amintirile
Un prezent să nu mai sufăr
Viitorul să mă bucure
Îmi dezbrac sufletul de tine.

Rog inima să accepte fericirea
Din cap scot amărăciunea
Corpul să-mi păstreze mirosul tău
Retrăind dorinţele noastre.

Srigătul meu a devenit şoaptă
Vibrez în gând şi cuvânt...
Iar tu te evapori în trecut
Îmi zâmbeşte din nou sufletul.

ღ ══.T.P.═══ ღ

AUTOR ~~TEODORA POPESCU~~4-09-2013~~© Copyright - 2013 ©duminică, 26 iulie 2015

*Thoughts* By Teodora Popescu

*Thoughts*
By Teodora Popescu

If you would go
The river could swallow the kiss
The feeling and the need of you
Recognize the dear to love.

My only few words...
Ask the sky,the night,the stars
The wind which is loosing between the clouds
I loose my self as well into musics and spheres...

Thoughts bite me flash
Whisleing tired withought a sense
Like they wait like they're gone
I still hear their voyce marching on.

Beyond the horizont of tomorrow
And vague presencies...which they wanted through the time
My love still exist beyond of yesterday
Beyond of promissed hugg which burns.

White moments fall over the mercifull-eyes
And over my body bangled into the light
Memories burn and sorrows...
And the faith which hardly i defetead.

ღೋ══.T.P.═══ ღೋ
AUTHOR ~TEODORA POPESCU~11-12-2013~© Copyright © 2013
Foto net:
English translation by..Daniel Mihalcea

****************************************************

*GÂNDURI*

Dacă tu ai pleca...
Răul ar înghiţi sărutul
Simţirea şi nevoia de tine
Recunoscând îndrăzneala de-a iubi.

Cuvintele mele,puţinele...
Întreabă cerul,noaptea,stelele
Pe vântul care se pierde printre nori
Mă pierd şi eu în muzici şi în sfere...

Gândurile îmi muscă carnea
Foşnesc obosite fără sens
Parcă-ar aştepta parcă-ar pleca...
Le mai aud încă glasul sacadat.

Dincolo de orizont de mâine
Şi vagi prezenţe... se voiau prin timp
Dragostea mea persistă dincolo de ieri
Dincolo de îmbrăţişarea promisă ce arde.

Cad clipele albe peste ochii-nduratori
Şi peste trupul meu legănat în lumină
Ard amintirile şi întristările...
Şi patima pe care cu greu am învins-o.

ღೋღೋ══.T.P.═══ ღೋღೋ

AUTOR~~TEODORA POPESCU~~11-12-2013~~© Copyright - 2013 ©

miercuri, 22 iulie 2015

*Waiting* By Teodora Popescu

*Waiting*
By Teodora Popescu

Waiting for you on a frozen rain
Thinkin' you'll come...
Remaining as a tree expecting
Even the wind can ravish me.

Hope was rollin' hardly,
The scream shiver useless
Over my sorrows
I was hited by a whisper.

Avoiding the run from me
Withought to know that between me and you
We've remained just ay fishin'-boat
And a tear is waiting as ay prove.

I wish to see you and....
Not see you ever again
Is to late for wait in the night
A simple sail-man of preaches.

ღೋ══.T.P.═══ ღೋ

AUTHOR ~TEODORA POPESCU~29-07-2013~© Copyright © 2013
Foto net:
English translation by..Daniel Mihalcea

*********************************************

*AŞTEPTARE*

Te aştept pe-o ploaie îngheţată
Crezând că ai să vii...
Rămân ca un copac în aşteptare
Şi vântul mă poate risipi.

Nădejdea vâslea anevoie,
Strigătul îmi curge inutil
Pe lângă neliniştea mea
Mă loveam de suspin.

Te desprideai de fuga din mine
Fără să ştiu că între mine şi tine
N-am mai rămas decât o luntre
Şi-o lacrimă aşteaptă ca dovadă.

Aş vrea să te văd şi....
Să nu te mai văd niciodată
E prea târziu să mai aştept în noapte
Un simplu vânzător de predici.

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

AUTOR~TEODORA POPESCU~29-07-2013~© Copyright - 2013 ©
Foto net.


*Sanctuary of pain* By Teodora Popescu

*Sanctuary of pain*
By Teodora Popescu

Into white desert of day I'm brake by the hours
To an endless road in a circle
I still want to....want which I had it before
But I don't know how you can get over there.

I can't do something by me own
I felt in love with you,
That so much,as you hurt me
And I'll give-up the fight for your heart.

I broke the vowels which i didn't kept'em
Throw them into the water from the shores of me soul
And I'll find a shelter for the wind of change
Able to heal my heart whooms.

You avoided me with unstable pretentions
I'm retireing into sanctuary of pain
With human pieces from a sea of tears
Almost drowned by waves....of fears.

ღೋ══.T.P.═══ ღೋ
AUTHOR ~TEODORA POPESCU~19-10-2013~© Copyright © 2013
Foto net:
English translation by..Daniel Mihalcea

*******************************************

*SANCTUARUL DURERII *

În deşertul alb al zilei mă rup de ore
Spre o cale de nesfârşire în cerc
Încă vreau să.. vreau ceea ce am avut
Dar eu nu ştiu cum să ajungi acolo.

Eu nu pot face nimic pe cont propriu.
Am căzut în dragoste cu tine,
Atât de mult, astfel că mă răneşti
Şi-am să renunţ la lupta pentru inima ta.

Rup jurămintele ce nu le-am putut ţine
Le arunc în apa de pe malurile sufletului meu
Şi-am să găsesc adăpost de vântul schimbării
Ca să-mi pot vindeca rănile inimii.

M-ai respins cu pretenţii nefondate
Mă retrag în sanctuarul durerii
Cu rămăşiţe umane de la o mare de lacrimi
Aproape înecată de valuri.. de temeri.

      ღೋ══.T.P.═══ ღೋ

AUTOR ~~TEODORA POPESCU~~19-10-2013~~© Copyright - 2013 ©