marți, 18 august 2015

*Into a blue corner* By Teodora Popescu

*Into a blue corner*
By Teodora Popescu

In my silence into a blue corner
I keep ay mysterious secret scrupulously
A love which become so powerful
But in silence and hope I hide her in melancoly.

I broke my soul and unite my soul with love
And pollinate my heart with lots of happiness
I gather all feelings in colours of love
Ay huge love with many sacred fruits.

Love gave me the biggest powers
When you caress me with beautiful words,
I feel like a queen falled on the floor
Conquerred just by your love.

Don't make me promisses, stay to love me
And I will tame you with lot of love
With my love and in beautiful words
I imagine the impossible in your hands.
ღೋ ══.T.P.═══ ღೋ

AUTHOR~TEODORA POPESCU~ 16-10-2013~© Copyright - 2013 ©
Foto net:
English translation by..Daniel Mihalcea.
..................................................................

*ÎNTR-UN COLŢ ALBASTRU*

În liniştea mea într-un colţ albastru
Păstrez cu sfinţenie un tainic secret
O dragoste ce devine atât de puternică
Dar în tăcere şi speranţă o ascund în melaconlie.

Îmi sparg sufletul şi îmi unesc sufletul cu iubire
Şi-mi polenizez inima cu multă fericire
Adun toate sentimentele în culorile iubrii
O dragoste imensă cu multe roade sacre.

Iubirea îmi dă cele mai mari puteri
Când tu mă mângâi cu cuvinte frumoase,
Mă simt că o regină căzută pe podea,
Învinsă doar de dragostea ta.

Nu-mi face promisiuni,stai să mă iubeşti
Şi-am să te îmblânzesc cu multă iubire
Cu dragostea mea şi-n cuvinte frumoase
Îmi imaginez imposibilul în mâinile tale.
ღೋ══.T.P.═══ ღೋ

AUTOR~~TEODORA POPESCU~~16-10-2013~~© Copyright - 2013 ©

marți, 4 august 2015

*Sigh moment* By Teodora Popescu

*Sigh moment*
By Teodora Popescu

Between me and you
A savage fogg
In your tight space
Light has no place
Maybe you should come...
Before dawns
in my world...
of my soul.
But your eye is blinded
Of to much fogg
In hanged mornings
And I still know you were afraid
Of longing....of never

I was looking of my calm
In thoughts and in lonelyness.
Slowly fall the white moments...
And I see them,I see them
Over a defetead faith
Over the lips kept close.
Deep moan as first time
In silent waitness
When your shadow felt
In Sigh moment....
Killed by the morning  light
You played with my soul
Tinny and tired under the wage of night.
ღೋ══.T.P.═══ ღೋ

AUTHOR~TEODORA POPESCU~31-10-2013~© Copyright - 2013 ©
Foto net:
English translation by..Daniel Mihalcea.
...............................................................

*SUSPINUL CLIPEI*

Între mine şi tine
o sălbatică ceaţă
În spaţiul tău restrâns
lumina nu are loc
Poate trebuia să vii...
Înaintea zorilor
în lumea mea...
în sufletului meu.
Dar ochiul tău e orbit
de prea multă ceaţă
în dimineţi spânzurate
Şi mai ştiu că te-ai temut
de durată ...de niciodată...

Îmi căutam calmul
în gânduri şi în singuratate .
Încet cad clipele albe...
şi eu le văd,le văd
peste o patimă învinsă
peste buzele rămase închise.
Suspin adânc ca la-nceput
în aşteptarea tăcută
când umbra ta a căzut
în suspinul clipei...
ucisă de lumina dimineţii.
Te-ai jucat cu sufletul meu
subţire şi obosit sub greutatea nopţii.

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

AUTOR~TEODORA POPESCU~3-03-2014~© Copyright - 2014 ©
Foto net:


sâmbătă, 1 august 2015

*Dawn of thought* By Teodora Popescu

*Dawn of thought*
By Teodora Popescu

I opened the door of indifference
And I pulled after me the words of silence
I gave you the hand of tolerance brockened of my thoughts
Your heart is polygamous I can not believe you.

And still I remain hanged into my silencess
My soul wrote to your door help to be just one
But your silence has ay hard pain a shape pain
Your heart is polygamous I can not believe you.

My heart is burning....my soul is bleading
Therefore I wish to say "I love You",
But I say in silence into my pain...
Your heart is polygamous I can not believe you more.

I'm sick of to be lost...
My whooms become borring
And forgetness is absent to my sufference
Your heart is polygamous I can not believe you more.

In dawns of my thoughts with my heart full of morning drops
A begin of day,filtering thy love
I live the true reality withought your love
Your heart is polygamous I can not believe you more.

ღೋ══.T.P.═══ ღೋ
AUTHOR ~TEODORA POPESCU ~04-10-2013~Copyright © 2013
Foto net:
English translation by..Daniel Mihalcea
.........................................................................

*ZORI DE GÂND*

Am deschis uşa nepăsării
Şi am tras după mine cuvintele tăcerii
Ţi-am dat mâna toleranţei ruptă de gândurile mele
Inima ta este poligamă nu pot să te mai cred .

Şi totuşi mai rămân suspendată în tăcerile mele
Sufletul meu a scris la uşa ta ajută-mă să fiu doar una
Dar tăcerea ta are o durerea acută o durere ascuţită
Inima ta este poligamă nu pot să te mai cred.

Mă arde inima... Îmi sângerează sufletul
Aşa că aş dori să spun "Te iubesc",
Dar o spun în tăcere în durerea mea..
Inima ta este poligamă nu pot să te mai cred.

Sunt sătulă să mai rătăcesc....
Rănile mele devin plictisitoare
Şi uitarea este indiferentă la suferinţa mea
Inima ta este poligamă nu pot să te mai cred.

Lacrimile şi respiraţia sunt atât de amare
Până şi vântul îmi suge sufletul
Îndrăznesc să trăiesc cu dragostea ta
Inima ta este poligamă nu pot să te mai cred.

În zorii gândurilor mele cu inima plină de rouă
Un început de zi, filtrez dragostea ta
Trăiesc adevărata realitate fără iubirea ta
Inima ta este poligamă nu pot să te mai cred .

ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღ

AUTOR ~~TEODORA POPESCU~~4-10-2013~~© Copyright - 2013 ©