vineri, 23 octombrie 2015

*An autumn dream* By Teodora Popescu

*An autumn dream*
 By Teodora Popescu

Than when wondered stars get open,
Like some discovered eyes by lashies,
Just with ay kiss you`ve already melted me...
And kidnaped me from my thoughts.

I`m get covered with petals of love
Restauring the shine on a dirty heart
Into a cyclon of sensibility....
I`m geting drunk with easy perfumes.

And like ay wilde fire....
My soul is burning
With every touch of you....
I want much more your love.

Within` unity of our souls
We`ll fulfill our hearts
With a love so much true...
And this I think will resist in time.

I felt in love with you,
So much that I could hurt
I come back in autumn....in endless fogg,
MisunderstandingI come back withought a will...and from dream and from life.
       ღೋ══.T.P.═══ ღೋ
AUTHOR~TEODORA POPESCU~22-10-2013~© Copyright - 2013 ©
Foto net:
English translation by..Daniel Mihalcea.
..................................................................

*UN VIS DE TOAMNĂ*

Atunci când stelele mirate se deschid,
Ca nişte ochi descoperiţi de pleoape,
Doar cu un sărut m-ai şi topit...
Şi m-ai răpit din toate gândurile mele.

Mă las acoperită cu petalele iubirii
Restaurând luciul pe-o inimă pătată
Într-un ciclon de sensibilitate...
Mă îmbăt cu parfumuri uşoare.

Şi ca un foc sălbatic...
Sufletul meu este în ardere
Cu fiecare atingerea ta...
Vreau tot mai mult iubirea ta.

Prin unirea sufletelor noastre
Ne vom umple inimile...
Cu o dragoste atât de adevărată..
Şi aceasta cred va rezistă în timp.

Am căzut în dragoste cu tine,
Atât de mult, astfel că poate rănesc
Mă întorc în toamna...în ceaţă nesfârşită,
Neînţeleasă mă întorc fără de voie...şi din vis şi din viaţă.
         ღೋ══.T.P.═══ ღೋ
AUTOR~~TEODORA POPESCU~~22-10-2013~~© Copyright - 2013 ©


duminică, 18 octombrie 2015

*River of word* By Teodora Popescu

*River of word*
By Teodora Popescu

The singers are coming...
Meet them you reader
To pales senders of the word
Which let the dreams speak to you.

A poet open rivers of words
And than soul whooms passing into miracle
Travelling in yours hearts
Where they find sensibility and beauty.  Where

Travelling and fall asleep between flowers
Dreams will be blessings
With their perfume of vers
In yours hours of silence.

Navigating into your hot blood
Whishing to say so many
But they`re frighten sometimes by cold stars,
By whispers of eternity and by world`s dust in vane.

Loke ay butterfly I could sing pianissimo
So soft and with articulations....
Like no other piano-player.....
A music heared only by him self.
ღೋ══.T.P.═══ ღೋ

AUTHOR ~TEODORA POPESCU ~28-08-2013~Copyright © 2013
Foto net:
English translation by..Daniel Mihalcea
............................................................

*IZVOR DE CUVÂNT*

Vin cântăreţii...
Întâmpina-i tu cititorule
Pe trimişii palizi ai cuvântului
Ce lasă visele să-ţi vorbească.

Un poet deschide izvoare de cuvinte
Şi apoi rănile sufletului trec în miracol
Călătoresc prin inimile voastre
Unde găsesc sensibilitate şi frumuseţe.

Călătoresc şi adorm printre flori
Visele vă vor fi binecuvântări
Cu al lor parfum de vers
În orele voastre de linişte.

Navighează prin sângele tău fierbinte
Ar vrea să vă spună multe...
Dar se sperie uneori de stelele reci
De şoaptele eternităţii şi colbul lumii efemer.

Ca un fluture poate cânta pianissimo
Aşa de moale şi cu articulaţii ...
Ca nici un alt pianist...
O muzică auzită numai de el.
ღೋ══.T.P.═══ ღೋ

AUTOR~~TEODORA POPESCU~~28-08-2013~~© Copyright - 2013 ©
Foto net:

sâmbătă, 17 octombrie 2015

The Butterfly LIGHT By Teodora Popescu

The Butterfly LIGHT
By Teodora Popescu

Into a world so sad...
I don't forget what I am and what I feel
I have my imaginary world...
My world which is loial to me.

I paint my imagines in words
A simple mixture of letters
Maden to awake the spirit
Painting in beautiful colours the soul.

I let my mind in silence...
Listening the externals sounds
Silence of mind.....amazing momment
Waitings.....that don't disapoint me.

Between umbrellas styfled of smoke
I take every piece of light
In desperate search of beautiful
I catch the breeze of fresh air in whisper.

I look up and see again the sun
Enjoying the simple pleasures
I felt easy the swish of wings
Was the Butterfly light I breathed life.
           ღ══.T.P.═══ ღ
AUTHOR~TEODORA POPESCU~11-01-2014~© Copyright - 2014 ©
Foto net:
English translation by..Daniel Mihalcea.
..........................................................

*FLUTURELE LUMINĂ *

Într-o lume atât de tristă...
Nu uit ce sunt şi ce simt
Am lumea mea imaginară..
Lumea mea ce-mi este loială.

Îmi vopsesc imaginile în cuvinte
Un amestec simplu de scrisori
Concepute să trezesc spiritul
Vopsind în culori frumoase sufletul.

Las mintea mea în tăcere...
Să asculte sunetele exterioare
Tăcerea minţii...moment uimitor
Aşteptări ...ce nu mă dezamăgesc.

Prin umbrele înăbuşite de fum
Apuc fiecare bucăţică de lumină
În căutarea disperată de frumos
Prind briza de aer prospăt în şoaptă.

Privesc în sus şi văd din nou soarele
Bucurându-mă de plăcerile simple
Am simţit uşor foşnetul de aripi
Era fluturele lumină respiram viaţă.
ღೋ══.T.P.═══ ღೋ
AUTOR~TEODORA POPESCU~11-01-2014~© Copyright - 2014 ©