vineri, 16 decembrie 2016

I STILL WAIT FOR YOU By Teodora Popescu

I STILL WAIT FOR YOU
By Teodora Popescu

I wait the sound of your steps
Only you know my secret
To open a locked heart
Giving me the warm fear of love.

My life free of words
And my silencess
I`ve got my soul to whoomed
I don`t want to hurt me more.

And i fell i love of you
Withought to want withought to know.
Listen my voice and my heart
Your love will save me.

I feel my dream into my hands
I`m happy than when i see you
Feeling in love so different
My silencess proove of love.

Your mouth gave me ay kiss
Wish of heat from the body
I can`t live withought taste of your kiss
Ay tomorrow withought you...now you know that.

Go,forget of my feelings
The feling is all mine.
Let me here,
But don`t forget this heart chest,yet
And wil be for ever yours!!....
ღೋ══.T.P.═══ ღೋ
AUTHOR~TEODORA POPESCU ~06-09-2013~©Copyright © 2013
English translation by..Daniel Mihalcea.
Foto net:Alex Stoddard - Fine Art
..............................................

*EU ÎNCĂ TE AŞTEPT*

Îţi aştept sunetul paşilor tăi
Doar tu îmi ştii secretul
Să deschizi o inima ferecată
Oferindu-mi fiorul cald al iubirii.

Viaţa mea liberă de cuvinte,
Şi tăcerile mele..
Am sufletul mult prea rănit ,
Nu vreau, să mă mai doară.

Şi m-am îndrăgostit de tine
Fără să vreau,fără să ştiu.
Ascultă vocea şi inima mea
Dragostea ta mă va salva...

Simt visul meu în mâinile mele
Sunt fericită atunci când te văd
Sentimente,în iubire diferite
Tăcerile mele dovezi de iubire.

Gura ta mi-a oferit un sărut,
Dorinţa de căldură din corp
Nu pot trăi fără gustul sărutului tău
Un mâine fără tine...acum ştii asta.

Du-te, uită de sentimentele mele,
Sentimentul este al meu;
Lasă-mă aici,
Dar nu uita că inima asta bate în pieptul meu, încă
Va fi veşnic a ta!
ღೋ══.T.P.═══ ღೋ
AUTOR~~TEODORA POPESCU~6-09-2013~© Copyright © 2013


                                                                                                                                     
  
                                                                                                                                      


joi, 8 decembrie 2016

I let the time pass ... By Teodora Popescu

I let the time pass ...
By Teodora Popescu

Is autumn
and the leaves will die
when the wind will put
his sweet whisle
over the melancoly and words.
I sorrounded your soul
with lot of love,
under deep waves of livings
Navigating full of whishies
but we`ve lefted the secrets of love
on a rose petal.
We`ve breaden lost dreams
in the birth of second day.

Is autumn and leaves will die
but you won`t find me
in my time awaken in dawns.
Cause the pain gathered
into ay forbiden love
and the brain exhausted.
I let the time pass...
and say to you good bye
i`m tired of so much longing
i swear and shought
my love remains behind the dream
I let the time pass...
and tell you ''GOOD BYE''
bager of dreams
you`re a looser artist
in the happiness art.
Your name...
is written
on the marble of time.....
ღೋ══.T.P.═══ ღೋ
AUTHOR~TEODORA POPESCU ~20-09-2014~©Copyright © 2014
English translation by..Daniel Mihalcea.
Foto net:
...........................................

*DAU DRUMUL TIMPULUI*

Este toamnă,
şi frunzele vor muri,
când vântul va pune
suflarea lui dulce
peste melancolie şi cuvinte.
Ţi-am înconjurat sufletul
cu multă dragoste,
sub valuri de trăiri lăuntrice
Navigam plini de dorinţe
dar...am lăsat secretele iubirii
pe o petală de trandafir
Am respirat vise pierdute
în naşterea de a doua zi.

Este toamnă,
şi frunzele vor muri,
dar tu nu mă vei mai găsi
în timpul meu trezit în zori.
Căci în durerea depusă
într-o dragoste interzisă,
şi creierul s-a epuizat.
Am obosit de-atâta dor
oftez şi tac
dragostea mea
a rămas în urma visului.
Dau drumul timpului...
şi îţi spun ,,ADIO''
cersatorule de vise
eşti un artist ratat
în arta fericirii!
Numele tău ...
l-am inscripţionat
pe marmura timpului.
ღೋ══.T.P.═══ ღೋ
AUTOR~TEODORA POPESCU~20-09-2014~©Copyright©2014
Foto net.


luni, 4 iulie 2016

*STARLIGHTS SILENCES* By Teodora Popescu

*Starlights silences*
  By Teodora Popescu

I was slaping with dry hands
The sky`s chick crying in vane
From my eyes got waisted
A long scream under full moon.

Dizzy am i in seasons and hopes
Under starlights silences,blinded by moon
The time will flow in silence
In foggy eyes of blindness.

If i would go in bottom of moon,
The evil will swallow the metal kiss
Restless joined of ay sequencial life
On a dark back-stage you show-up.
      ღೋ══.T.P.═══ ღೋ
AUTHOR~TEODORA POPESCU~10-07-2013~© Copyright - 2013 ©
Foto net:
English translation by..Daniel Mihalcea.
.........................................

*TĂCERILE STELARE*

Pălmuiam cu mâinile uscate
Obrazul cerului plângând în gol
Din ochii meii s-a risipit
Un vaiet lung sub clar lună.

Ameţită-n anotimpuri şi speranţe
Sub tăcerile stelare, oarbă de lună
Timpul se va scurge în tăcere
În ochii tulburi de or
bire.

Dacă eu aş pleca în ulucul lunii,
Răul ar înghiţi sărutul de metal
Zbucium însoţit de viaţă-n secvenţe
Pe-un fundal întunecat apari tu.

AUTOR - TEODORA POPESCU -10-07-2013 © Copyright - 2013 ©
Foto net -

duminică, 26 iunie 2016

*SCREECHING ECHO* By Teodora Popescu

*SCREECHING ECHO*
 By Teodora Popescu

I will sleep before the river....
Untill i`ll hear my echo`s screech
I share me root with stones
I pass over my way with ropes of time.

Warm light in deep contrast
Pass through any specter of colours
Over my body to the shore of white and black
Which in silence wish to shine.

A sparckle of dream on iris eye
To ventilations holes of eternity
Under the spell between possibles and impossibles words .
I drink drops of frases from water with love.
    ღೋ══.T.P.═══ ღೋ
AUTHOR~TEODORA POPESCU~28-09-2013~© Copyright - 2013 ©
Foto net:
English translation by..Daniel Mihalcea.
...................................................

*SCRÂŞNETUL ECOULUI*

Am să adorm înaitea râului...
Până când îmi aud scrâşnetul ecoului
Îmi împart rădăcina cu pietrele
Mă petrec cu frânghiile timpului.

Lumina caldă în contrastul profund
Trece prin orice spectru de culori
Peste trupul meu la ţărmul de alb şi negru
Ce în tăcere ar vrea să strălucească.

O strălucire de vis pe retina ochiului
Spre orificiile de ventilaţie ale eternităţii
Sub vraja dintre posibil şi imposibil de cuvinte
Beau rouă de fraze din apă cu dragoste .
        ღೋ══.T.P.═══ ღೋ
AUTOR~TEODORA POPESCU~28-09-2013~© Copyright - 2013 ©
Foto net:luni, 13 iunie 2016

*Stone light* By Teodora Popescu

*Stone light*
By Teodora Popescu

A far well kiss
Above nightly unknown
Hited by hidden time
On the backstage of a hugg.

Me soul felt in ilussions
Under wheels of time painfuly
I confess i wasn`t wrong
Days with you was a dream.

Into a vision or in neither
Surfing tormented by sleep ivy
All we can see or look like
Is just a dream into another dream.

In your stone extasy
Ain`t birth the light
Flying up and down stright
Over a shore surfing unsatisfait.

Drops of golden sand
What we can see or looks alike
Useless into enigma`s ray....
Just a dream into a dream.
ღೋ══.T.P.═══ ღೋ

AUTHOR~TEODORA POPESCU~17-07-2013~© Copyright © 2013
Foto net.
English translation by..Daniel Mihalcea.
..................................................

*LUMINĂ DE PIATRĂ*

Un sărut de bun rămas
Deasupra nevăzutului nocturn
În bătaia timpului ascuns
Pe fundalul unei îmbrăţişări.

Sufletul meu a căzut în iluzii
Sub roţile timpului cu durere
Mărturisesc nu am greşit
Zilele cu tine a fost vis.

Într-o viziune, sau în nici una,
Navighez chinuită de iedera somnului
Tot ce putem vedea sau părea...
Nu este decât un vis într-un vis.

În extazul tău de piatră
Nu se născuse lumina
Zbori în sus şi-n jos
De un mal navighezi chinuit.

Boabe de nisip auriu
Ce putem vedea sau ar părea
Inutil în raza enigmei...
Doar un vis într-un vis.
ღೋ══.T.P.═══ ღೋ

AUTOR~TEODORA POPESCU~17-07-2013~© Copyright - 2013 ©
Foto net -duminică, 12 iunie 2016

*Poisoning sleep* By Teodora Popescu

*Poisoning sleep*
 By Teodora Popescu

From Lily`s sleep i too much dream
Rare jumps from strains light
The pains hurts only me
Blinded of cry and poisoned lips.

Because our love mornings dies
Joyned of a misunderstanding quietness
Unpleased of happiness grund
The soul divideing in arbles.

You broke the day dawns and live like a coward
My heart is hanged like a leef
Between me and world and time
You haven`t been anywhere
And you`ll never be.

ღೋ══.T.P.═══ ღೋ

AUTHOR~TEODORA POPESCU~12-07-2013~© Copyright © 2013
Foto net.
English translation by..Daniel Mihalcea.
......................................................

*SOMN OTRĂVIT*

Din somnul crinului prea mult visez
Rărindu-mi din tulpini lumina
Durerile mă dor numai pe mine
Orbite de plâns şi buze otrăvite.

Pentru că ne mor dimineţile de patimă
Adăugată de o linişte neînţeleasă
Nemulţumită de zgura fericirii
Sufletul se divide în arbori.

Spargi porii zilei şi pleci ca un laş
Inima- îmi atârnă ca frunză
Între mine şi lume şi timp
Tu nu ai fost nicăieri
Nu ai fost niciodată.

ღೋ══.T.P.═══ ღೋ

AUTOR~TEODORA POPESCU~12-07-2013~© Copyright - 2013 ©


sâmbătă, 16 aprilie 2016

*The mistery between moments* By Teodora Popescu

*The mistery between moments*
 By Teodora Popescu

Silent....
on the edge of time
into a world hidden to the eye
I retire
in the nest of silence
from the sky of my soul
trying to....search in him
love, dreamy, forgetness....

I look to myself...
In my soul mirror day by day
drowned into sighs
and I want through away
my pain in mistery between moments.
I lived in shared faces
of the ilussory smiles
and I opened the door of silence
my dreams flowed between fingers.

Day by day
a himerical shine
leads me in adrift,..
a shadow
blinded and on sneaky
gets into my soul
with a magical effect
the melancoly.

I get dress her again
in skirt of silence
and I hide
în losted thoughts
and unfinished frases...
until the light of hope
will have enough space.
ღೋ══.T.P.═══ ღೋ
AUTHOR~TEODORA POPESCU~21-07-2014~© Copyright - 2014 ©
Foto net:
English translation by..Daniel Mihalcea.
...............................................................
*TAINA DINTRE CLIPE*

Tăcută...
pe marginea timpului
într-o lume ascunsă vederii
mă retrag
in cuibul liniştii
din cerul sufletului meu
încercând....să caut în el
iubirea,visarea,uitarea...

Mă privesc...
în oglida sufletului zi de zi...
scufundată în suspine
şi vreau să îmi alung
durerea în taina dintre clipe.
Am trăit în feţele împărţite
ale zâmbetului iluzoriu
şi am deschis uşa tăcerii
mi-au curs printre degete visele.

Zi cu zi...
o strălucire himerică
mă duce-n derivă...
o umbră
orbită şi pe furiş
îmi pătrunde sufletul
cu-n efect magic
melancolia.

O îmbrac din nou
în rochia tăcerii
şi mă ascund
în gânduri rătăcite
şi fraze neterminate..
până când lumina speranţei
va avea suficient spaţiu.
ღೋ══.T.P.═══ ღೋ
AUTOR~TEODORA POPESCU~21-07-2014~©
Foto net.vineri, 15 ianuarie 2016

IN SILENCE.... By Teodora Popescu

IN SILENCE....
By Teodora Popescu

With the heart covered in sorrow
Was warm and restless the beast from me
Empting of me into my memory
Withought memories and withought faiths.

I flow from your eyes in evening.
In silence,get shape the emotions lived
I stoled your words....
At the end of lonelies nights.

I travel withought traces,nothing to find
Ay forbiden temple in sand time clock
Losted deaph into your soul
The hours with you will die in me.

How smoothly  I will forget,how long e will sleep...
What`s time is now in paradise?
The eye remain to tremble on another elipse
I don`t shut yet....the door of my heart.
       ღೋ══.T.P.═══ ღೋ
AUTHOR ~TEODORA POPESCU ~18-08-2013~Copyright © 2013
Foto net:
English translation by..Daniel Mihalcea

--------------------------------------------------

*ÎN TĂCERE*

Cu inima împăturită în mâhnire
Era caldă şi neastâmpărată fiara din mine
Golindu-mă de mine în memoria mea
Fără amintiri şi fără păsuri.

Curg din ochii tăi în înserare.
În tăcere, prind contur emoţiile trăite
Am furat cuvintele tale...
La sfârşitul nopţilor de singurătate.

Călătoresc fără urme, nimic de găsit
Un templu interzis în clepsidra de nisip
Am rătăcit în sufletul tău surdă
Orele cu tine vor muri în mine.

Ce lin voi uita , ce lung voi dormi...
Ce oră e acum în paradis ?
Ochiul rămâne să tremure pe altă elipsă
Nu închid încă.. uşa inimii mele .
   ღೋ══.T.P.═══ ღೋ
AUTOR~TEODORA POPESCU -18-08-2013~© Copyright - 2013 ©
Foto net:


miercuri, 13 ianuarie 2016

LOVE WHISPERS... By Teodora Popescu

LOVE WHISPERS...
By Teodora Popescu

I heared an echo...
From an anonime wall
Deep from my soul
Only whispers of blossom tree.

Even in heart`s memory still fragile
I still can keep the perfume esence
Of first kiss and whispers of words
Which I kept`em into life labirinth.

Under this courtain of sweetness
Of lights and shadows which they lost
Like an easy embrasse of wind
I hear the love melodies into the heart beats.

I wish to hear a whisper from your heart
In silence of ay kiss and a warm tender care
Gathered in a single hugg
In long nights and sad days.

I get drunk and breath and sleep with you into me mind
Travelling in places of time and space
I get lost into horizonts like an emigrated bird
Llooking for your shadow on the wings of life.
          ღೋ══.T.P.═══ ღೋ
AUTHOR ~TEODORA POPESCU ~16-09-2013~Copyright © 2013
Foto net:
English translation by..Daniel Mihalcea

*********************************************

*ŞOAPTELE IUBIRII*

Am auzit un ecou....
Dintr-un perete anonim,
Adânc al sufletului meu
Doar şoapte de copac înflorit.

Chiar si-n memoria inimii încă fragilă
Mai pot păstra esenţa de parfum
Al primului sărut şi şoapte de cuvinte
Ce le-am păstrat în labirintul vieţii.

Sub această perdea de dulceaţă
De lumini şi umbre care se pierd
Ca într-o îmbrăţişare usora de vânt
Aud melodiile iubirii în bataiile inimii.

Aş vrea să aud o şoaptă din inima ta ,
În tăcerea unui sărut şi-o mângâiere caldă ,
Strânsă într-o singură îmbrăţişare
În nopţile lungi şi-n zilele triste.

Mă îmbăt şi respir şi-adorm cu tine-n gând
Călătoresc în lăcaşe de timp şi spaţiu
Mă pierd în orizonturi că o pasăre emigrantă
Căutând umbra ta pe aripile vieţii.
     ღೋ══.T.P.═══ ღೋ

AUTOR ~TEODORA POPESCU~16-09-2013~© Copyright - 2013 ©

luni, 11 ianuarie 2016

LOVE ME IN CREEPS OF TIME.... By Teodora Popescu

LOVE ME IN CREEPS OF TIME....
By Teodora Popescu

I like to hear so much
How your heart beat so strong
In your arms to feel i`m melting
Listen in silence your softly breath.

I can`t sleep I like watching you
In your time of sleep i breath your breath
I put on your mouth an easy wind touch you,
To calm you and realease you.

I`m hungry of your love....
And every caress I transform her
Into a little opera of divine art
And than i drank you with a thirst so high.

Love me with life in creeps of time
To keep in memory the preciouse time
And i offer you a space in me heart inside
Cause we drank from the water of every beautiful feeling.

The Moon light fall over my sleepy body
And on sneaky like a passing falling star
I raned leaving away a game of divine shadows
Sleepy i breath a flavoured smell and ay reconquered soul.
                ღೋ══.T.P.═══ ღೋ
AUTHOR ~TEODORA POPESCU ~3-11-2013~Copyright © 2013
Foto net:
English translation by..Daniel Mihalcea

********************************

*IUBEŞTE-MĂ ÎN FIORI DE TIMP*

Îmi place să ascult atât de mult
Cum inima-ţi bate aşa de puternic
Şi-n braţele tale să simt că mă topesc
Ascult în linişte respiraţia ta blândă.

Nu pot să adorm îmi place să te privesc
În ceasul tău de somn, respir suflarea ta
Am pus pe gura ta un vânt uşor să te atingă ,
Pentru a te e calma şi a te elibera.

Mi-e o poftă de iubirea ta...
Şi fiecare mângâiere s-o transform
Într-o mică opera de artă divină
Şi apoi te-aş bea cu sete mare.

Iubeşte-mă cu viaţă în fiori de timp ,
Să pot păstra în amintire momente preţioase
Şi-ţi mai ofer un spaţiu în inima mea
Că am băut din apa fiecărui sentiment frumos.

Lumina lunii cade pe corpul meu adormit
Şi pe furiş, ca o stea căzătoare trecătoare
A fugit, lăsând un joc de umbre divine
Adormită respir un miros rafinat şi-un suflet recucerit.
               ღೋ══.T.P.═══ ღೋ

AUTOR~~TEODORA POPESCU~3-11-2013~© Copyright © 2013