vineri, 15 ianuarie 2016

IN SILENCE.... By Teodora Popescu

IN SILENCE....
By Teodora Popescu

With the heart covered in sorrow
Was warm and restless the beast from me
Empting of me into my memory
Withought memories and withought faiths.

I flow from your eyes in evening.
In silence,get shape the emotions lived
I stoled your words....
At the end of lonelies nights.

I travel withought traces,nothing to find
Ay forbiden temple in sand time clock
Losted deaph into your soul
The hours with you will die in me.

How smoothly  I will forget,how long e will sleep...
What`s time is now in paradise?
The eye remain to tremble on another elipse
I don`t shut yet....the door of my heart.
       ღೋ══.T.P.═══ ღೋ
AUTHOR ~TEODORA POPESCU ~18-08-2013~Copyright © 2013
Foto net:
English translation by..Daniel Mihalcea

--------------------------------------------------

*ÎN TĂCERE*

Cu inima împăturită în mâhnire
Era caldă şi neastâmpărată fiara din mine
Golindu-mă de mine în memoria mea
Fără amintiri şi fără păsuri.

Curg din ochii tăi în înserare.
În tăcere, prind contur emoţiile trăite
Am furat cuvintele tale...
La sfârşitul nopţilor de singurătate.

Călătoresc fără urme, nimic de găsit
Un templu interzis în clepsidra de nisip
Am rătăcit în sufletul tău surdă
Orele cu tine vor muri în mine.

Ce lin voi uita , ce lung voi dormi...
Ce oră e acum în paradis ?
Ochiul rămâne să tremure pe altă elipsă
Nu închid încă.. uşa inimii mele .
   ღೋ══.T.P.═══ ღೋ
AUTOR~TEODORA POPESCU -18-08-2013~© Copyright - 2013 ©
Foto net:


miercuri, 13 ianuarie 2016

LOVE WHISPERS... By Teodora Popescu

LOVE WHISPERS...
By Teodora Popescu

I heared an echo...
From an anonime wall
Deep from my soul
Only whispers of blossom tree.

Even in heart`s memory still fragile
I still can keep the perfume esence
Of first kiss and whispers of words
Which I kept`em into life labirinth.

Under this courtain of sweetness
Of lights and shadows which they lost
Like an easy embrasse of wind
I hear the love melodies into the heart beats.

I wish to hear a whisper from your heart
In silence of ay kiss and a warm tender care
Gathered in a single hugg
In long nights and sad days.

I get drunk and breath and sleep with you into me mind
Travelling in places of time and space
I get lost into horizonts like an emigrated bird
Llooking for your shadow on the wings of life.
          ღೋ══.T.P.═══ ღೋ
AUTHOR ~TEODORA POPESCU ~16-09-2013~Copyright © 2013
Foto net:
English translation by..Daniel Mihalcea

*********************************************

*ŞOAPTELE IUBIRII*

Am auzit un ecou....
Dintr-un perete anonim,
Adânc al sufletului meu
Doar şoapte de copac înflorit.

Chiar si-n memoria inimii încă fragilă
Mai pot păstra esenţa de parfum
Al primului sărut şi şoapte de cuvinte
Ce le-am păstrat în labirintul vieţii.

Sub această perdea de dulceaţă
De lumini şi umbre care se pierd
Ca într-o îmbrăţişare usora de vânt
Aud melodiile iubirii în bataiile inimii.

Aş vrea să aud o şoaptă din inima ta ,
În tăcerea unui sărut şi-o mângâiere caldă ,
Strânsă într-o singură îmbrăţişare
În nopţile lungi şi-n zilele triste.

Mă îmbăt şi respir şi-adorm cu tine-n gând
Călătoresc în lăcaşe de timp şi spaţiu
Mă pierd în orizonturi că o pasăre emigrantă
Căutând umbra ta pe aripile vieţii.
     ღೋ══.T.P.═══ ღೋ

AUTOR ~TEODORA POPESCU~16-09-2013~© Copyright - 2013 ©

luni, 11 ianuarie 2016

LOVE ME IN CREEPS OF TIME.... By Teodora Popescu

LOVE ME IN CREEPS OF TIME....
By Teodora Popescu

I like to hear so much
How your heart beat so strong
In your arms to feel i`m melting
Listen in silence your softly breath.

I can`t sleep I like watching you
In your time of sleep i breath your breath
I put on your mouth an easy wind touch you,
To calm you and realease you.

I`m hungry of your love....
And every caress I transform her
Into a little opera of divine art
And than i drank you with a thirst so high.

Love me with life in creeps of time
To keep in memory the preciouse time
And i offer you a space in me heart inside
Cause we drank from the water of every beautiful feeling.

The Moon light fall over my sleepy body
And on sneaky like a passing falling star
I raned leaving away a game of divine shadows
Sleepy i breath a flavoured smell and ay reconquered soul.
                ღೋ══.T.P.═══ ღೋ
AUTHOR ~TEODORA POPESCU ~3-11-2013~Copyright © 2013
Foto net:
English translation by..Daniel Mihalcea

********************************

*IUBEŞTE-MĂ ÎN FIORI DE TIMP*

Îmi place să ascult atât de mult
Cum inima-ţi bate aşa de puternic
Şi-n braţele tale să simt că mă topesc
Ascult în linişte respiraţia ta blândă.

Nu pot să adorm îmi place să te privesc
În ceasul tău de somn, respir suflarea ta
Am pus pe gura ta un vânt uşor să te atingă ,
Pentru a te e calma şi a te elibera.

Mi-e o poftă de iubirea ta...
Şi fiecare mângâiere s-o transform
Într-o mică opera de artă divină
Şi apoi te-aş bea cu sete mare.

Iubeşte-mă cu viaţă în fiori de timp ,
Să pot păstra în amintire momente preţioase
Şi-ţi mai ofer un spaţiu în inima mea
Că am băut din apa fiecărui sentiment frumos.

Lumina lunii cade pe corpul meu adormit
Şi pe furiş, ca o stea căzătoare trecătoare
A fugit, lăsând un joc de umbre divine
Adormită respir un miros rafinat şi-un suflet recucerit.
               ღೋ══.T.P.═══ ღೋ

AUTOR~~TEODORA POPESCU~3-11-2013~© Copyright © 2013