vineri, 15 ianuarie 2016

IN SILENCE.... By Teodora Popescu

IN SILENCE....
By Teodora Popescu

With the heart covered in sorrow
Was warm and restless the beast from me
Empting of me into my memory
Withought memories and withought faiths.

I flow from your eyes in evening.
In silence,get shape the emotions lived
I stoled your words....
At the end of lonelies nights.

I travel withought traces,nothing to find
Ay forbiden temple in sand time clock
Losted deaph into your soul
The hours with you will die in me.

How smoothly  I will forget,how long e will sleep...
What`s time is now in paradise?
The eye remain to tremble on another elipse
I don`t shut yet....the door of my heart.
       ღೋ══.T.P.═══ ღೋ
AUTHOR ~TEODORA POPESCU ~18-08-2013~Copyright © 2013
Foto net:
English translation by..Daniel Mihalcea

--------------------------------------------------

*ÎN TĂCERE*

Cu inima împăturită în mâhnire
Era caldă şi neastâmpărată fiara din mine
Golindu-mă de mine în memoria mea
Fără amintiri şi fără păsuri.

Curg din ochii tăi în înserare.
În tăcere, prind contur emoţiile trăite
Am furat cuvintele tale...
La sfârşitul nopţilor de singurătate.

Călătoresc fără urme, nimic de găsit
Un templu interzis în clepsidra de nisip
Am rătăcit în sufletul tău surdă
Orele cu tine vor muri în mine.

Ce lin voi uita , ce lung voi dormi...
Ce oră e acum în paradis ?
Ochiul rămâne să tremure pe altă elipsă
Nu închid încă.. uşa inimii mele .
   ღೋ══.T.P.═══ ღೋ
AUTOR~TEODORA POPESCU -18-08-2013~© Copyright - 2013 ©
Foto net: