miercuri, 13 ianuarie 2016

LOVE WHISPERS... By Teodora Popescu

LOVE WHISPERS...
By Teodora Popescu

I heared an echo...
From an anonime wall
Deep from my soul
Only whispers of blossom tree.

Even in heart`s memory still fragile
I still can keep the perfume esence
Of first kiss and whispers of words
Which I kept`em into life labirinth.

Under this courtain of sweetness
Of lights and shadows which they lost
Like an easy embrasse of wind
I hear the love melodies into the heart beats.

I wish to hear a whisper from your heart
In silence of ay kiss and a warm tender care
Gathered in a single hugg
In long nights and sad days.

I get drunk and breath and sleep with you into me mind
Travelling in places of time and space
I get lost into horizonts like an emigrated bird
Llooking for your shadow on the wings of life.
          ღೋ══.T.P.═══ ღೋ
AUTHOR ~TEODORA POPESCU ~16-09-2013~Copyright © 2013
Foto net:
English translation by..Daniel Mihalcea

*********************************************

*ŞOAPTELE IUBIRII*

Am auzit un ecou....
Dintr-un perete anonim,
Adânc al sufletului meu
Doar şoapte de copac înflorit.

Chiar si-n memoria inimii încă fragilă
Mai pot păstra esenţa de parfum
Al primului sărut şi şoapte de cuvinte
Ce le-am păstrat în labirintul vieţii.

Sub această perdea de dulceaţă
De lumini şi umbre care se pierd
Ca într-o îmbrăţişare usora de vânt
Aud melodiile iubirii în bataiile inimii.

Aş vrea să aud o şoaptă din inima ta ,
În tăcerea unui sărut şi-o mângâiere caldă ,
Strânsă într-o singură îmbrăţişare
În nopţile lungi şi-n zilele triste.

Mă îmbăt şi respir şi-adorm cu tine-n gând
Călătoresc în lăcaşe de timp şi spaţiu
Mă pierd în orizonturi că o pasăre emigrantă
Căutând umbra ta pe aripile vieţii.
     ღೋ══.T.P.═══ ღೋ

AUTOR ~TEODORA POPESCU~16-09-2013~© Copyright - 2013 ©