duminică, 26 iunie 2016

*SCREECHING ECHO* By Teodora Popescu

*SCREECHING ECHO*
 By Teodora Popescu

I will sleep before the river....
Untill i`ll hear my echo`s screech
I share me root with stones
I pass over my way with ropes of time.

Warm light in deep contrast
Pass through any specter of colours
Over my body to the shore of white and black
Which in silence wish to shine.

A sparckle of dream on iris eye
To ventilations holes of eternity
Under the spell between possibles and impossibles words .
I drink drops of frases from water with love.
    ღೋ══.T.P.═══ ღೋ
AUTHOR~TEODORA POPESCU~28-09-2013~© Copyright - 2013 ©
Foto net:
English translation by..Daniel Mihalcea.
...................................................

*SCRÂŞNETUL ECOULUI*

Am să adorm înaitea râului...
Până când îmi aud scrâşnetul ecoului
Îmi împart rădăcina cu pietrele
Mă petrec cu frânghiile timpului.

Lumina caldă în contrastul profund
Trece prin orice spectru de culori
Peste trupul meu la ţărmul de alb şi negru
Ce în tăcere ar vrea să strălucească.

O strălucire de vis pe retina ochiului
Spre orificiile de ventilaţie ale eternităţii
Sub vraja dintre posibil şi imposibil de cuvinte
Beau rouă de fraze din apă cu dragoste .
        ღೋ══.T.P.═══ ღೋ
AUTOR~TEODORA POPESCU~28-09-2013~© Copyright - 2013 ©
Foto net:luni, 13 iunie 2016

*Stone light* By Teodora Popescu

*Stone light*
By Teodora Popescu

A far well kiss
Above nightly unknown
Hited by hidden time
On the backstage of a hugg.

Me soul felt in ilussions
Under wheels of time painfuly
I confess i wasn`t wrong
Days with you was a dream.

Into a vision or in neither
Surfing tormented by sleep ivy
All we can see or look like
Is just a dream into another dream.

In your stone extasy
Ain`t birth the light
Flying up and down stright
Over a shore surfing unsatisfait.

Drops of golden sand
What we can see or looks alike
Useless into enigma`s ray....
Just a dream into a dream.
ღೋ══.T.P.═══ ღೋ

AUTHOR~TEODORA POPESCU~17-07-2013~© Copyright © 2013
Foto net.
English translation by..Daniel Mihalcea.
..................................................

*LUMINĂ DE PIATRĂ*

Un sărut de bun rămas
Deasupra nevăzutului nocturn
În bătaia timpului ascuns
Pe fundalul unei îmbrăţişări.

Sufletul meu a căzut în iluzii
Sub roţile timpului cu durere
Mărturisesc nu am greşit
Zilele cu tine a fost vis.

Într-o viziune, sau în nici una,
Navighez chinuită de iedera somnului
Tot ce putem vedea sau părea...
Nu este decât un vis într-un vis.

În extazul tău de piatră
Nu se născuse lumina
Zbori în sus şi-n jos
De un mal navighezi chinuit.

Boabe de nisip auriu
Ce putem vedea sau ar părea
Inutil în raza enigmei...
Doar un vis într-un vis.
ღೋ══.T.P.═══ ღೋ

AUTOR~TEODORA POPESCU~17-07-2013~© Copyright - 2013 ©
Foto net -duminică, 12 iunie 2016

*Poisoning sleep* By Teodora Popescu

*Poisoning sleep*
 By Teodora Popescu

From Lily`s sleep i too much dream
Rare jumps from strains light
The pains hurts only me
Blinded of cry and poisoned lips.

Because our love mornings dies
Joyned of a misunderstanding quietness
Unpleased of happiness grund
The soul divideing in arbles.

You broke the day dawns and live like a coward
My heart is hanged like a leef
Between me and world and time
You haven`t been anywhere
And you`ll never be.

ღೋ══.T.P.═══ ღೋ

AUTHOR~TEODORA POPESCU~12-07-2013~© Copyright © 2013
Foto net.
English translation by..Daniel Mihalcea.
......................................................

*SOMN OTRĂVIT*

Din somnul crinului prea mult visez
Rărindu-mi din tulpini lumina
Durerile mă dor numai pe mine
Orbite de plâns şi buze otrăvite.

Pentru că ne mor dimineţile de patimă
Adăugată de o linişte neînţeleasă
Nemulţumită de zgura fericirii
Sufletul se divide în arbori.

Spargi porii zilei şi pleci ca un laş
Inima- îmi atârnă ca frunză
Între mine şi lume şi timp
Tu nu ai fost nicăieri
Nu ai fost niciodată.

ღೋ══.T.P.═══ ღೋ

AUTOR~TEODORA POPESCU~12-07-2013~© Copyright - 2013 ©