marți, 12 septembrie 2017

Lost in time abis - By Teodora Popescu

Lost in time abis
By Teodora Popescu

The evening is washing in hours into the sun
The sun-set get close by my so soft
The sun courtain fall slowly and lazy
In thoughts i fall prisonier,in my dreams shy.
Even the sea in her splendor get happier
I listen her now and in memory for ever
Her perfume smell invade all over my skin
Convulsive together with me heart.
I'm listening and it comes to me far away to go
Lost in emotions,and dancing and thoughts,
In oasis lands and wonderful plains
Dressed in a skirt of freedom.
But i will cover the infinite time,
And i'll be out from storms of lonelines,
I will step over the falls of disperated.
Among over the years,which they was and those will come.
ღೋ══.T.P.═══ ღೋ
AUTHOR~TEODORA POPESCU~10-09-2013~©Copyright - 2013©
Foto net:
English translation by.. Daniel-Gerard Iager-Mihalcea
..........................................................................

*PIERDUTĂ ÎN ABISUL TIMPULUI*
Seara se spală în ore la soare
Apusul se apropie sensibil de mine
Cade încet şi alene cortina de soare
Nostalgică cad prizoneră în visele mele timidă.
Până şi marea în spledoarea ei se bucură.
O ascult acum şi în memorie mereu...
Esenţa parfumului ei îmi invadează pielea
Convulsionând odată cu inima mea.
Ascult şi mi-e doar să mă duc departe
Pierdută-n emoţii şi dansuri şi-n gânduri
În oaze de pământ şi locuri minunate
Îmbrăcată într-o rochie de libertate.
Dar am să acopăr abisul de timp,
Şi am să ies din vâltorile de singurătate,
O să trec peste prăpastiile de disperare.
De-a lungul anilor, care au fost şi vor veni.
ღೋ══.T.P.═══ ღೋ
 AUTOR~TEODORA POPESCU~10-09-2013~©Copyright - 2013©.